iDUCOMBSENS

Назив пројекта: ИНТЕГРИСАНИ СЕНЗОР ГАСА НА БАЗИ ДУАЛНИХ ФРЕКВЕНЦИЈСКИХ ЧЕШЉЕВА

Акроним: iDUCOMBSENS

Руководилац пројекта: Др Марко Крстић

Научноистраживачке организације: Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 149.173,86 ЕУР

Пројекат iDUCOMBSENS развија енергетски ефикасан и економски исплатив сензор за метан на бази полупроводничког ласера у циљу ефикасног мониторинга и унапређења квалитета и безбедности животне средине. Метан се користи за грејање, важан је индустријски енергент, али је и вишеструко пута моћнији од угљен-диоксида у стварању ефекта стаклене баште и веома је запаљив. Узимајући у обзир перформансе и ограничења постојећих сензора за метан, идеја пројекта је да за његову детекцију развије фотонско интегрисано коло на бази специјално дизајнираног полупроводничког ласера, са потенцијалом да овакав сензор буде спакован на минијатурни чип који би детекцију обављао брже од постојећих решења, трошећи притом мање енергије.

Успешна реализација овог пројекта имала би велики значај за друштво у целини због свог фокуса на проблеме у домену заштите животне средине, безбедности, и еколошки оријентисане индустрије. Иницирала би и наредни пројекат окренут ка фабрикацији и индустријској реализацији сензора.

Пројекат iDUCOMBSENS пружа прилику истраживачком тиму да теоријске концепте пренесе на практичнији ниво, да их допуни и разради детаљним експерименталним радом. Тим, иначе, ужива велику подршку своје институције, а нада се унапређењу сарадње са другим домаћим и страним истраживачима. Од већих успеха издвајају бројне објављене радове у врхунским међународним часописима, од којих су два проглашена за најбоље научне радове у својој области у годинама објаве. Тим би желео да у будућности и даље учествује на пројектима из ове научне сфере, али и да се фокусира на свеоптичке, фотонске неуралне мреже.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Користећи доступне, комерцијалне полупроводничке компоненте, дизајнирати фотонско интегрисано коло – фотонски чип – који би дупли фреквенцијски чешаљ генерисао помоћу једног полупроводничког ласера на бази спрегнутих квантних јама. Осмишљавање ласера и пратеће структуре, који би били оптимизовани према потреби чипа.

МЕТОДОЛОГИЈА: Заснива се на открићу које је крунисано Нобеловом наградом за физику 2005. године. У питању су оптички фреквенцијски чешљеви који, упарени на одговарајући начин, могу бити потребан и довољан алат за технику спектроскопије којом је могуће извршити хемијску анализу неког узорка.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Реализација прототипа ефикасног фотонског сензора метана на оптичком столу и дизајн фотонског чипа. Очекује се и идентификација важних аспеката инжењеринга квантних полупроводничких структура на којима би се заснивале компоненте на фотонском чипу, и дизајн оптимизованих компоненти на бази нестандардних полупроводничких материјала.