INEQ RS COVID-19

Назив пројекта: СОЦИЈАЛНА СТАБИЛНОСТ У СРБИЈИ ЈЕ У ИЗАЗОВУ? ПАНДЕМИЈЕ, ЕКОНОМСКИ ГУБИЦИ, НЕЈЕДНАКОСТ И ОДГОВОРИ ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Акроним: INEQ RS COVID-19

Руководилац пројекта: Др Марко Владисављевић

Научноистраживачке организације: Институт економских наука у Београду

Буџет: 59,599.98 ЕУР

Иако показатељи говоре о релативно благом и привременом паду српског БДП-а услед пандемије вируса КОВИД-19, тренутна криза различито утиче на економске губитке различитих друштвених група, а посебно раднике из угрожених категорија: неформално запослене, самозапослене, особе са ниским зарадама, запослене без уговора за стално, раднике у малим фирмама, као и жене и младе. Стога, ова криза може да продуби већ постојеће економске неједнакости у Србији и погорша положај оних који су већ најугроженији. Правовремена примена мера које се баве краткорочним и дугорочним ефектима епидемије има пресудну улогу у пружању подршке онима који су најтеже погођени. Пројекат INEQ RS COVID-19 има за циљ да, кроз анализу различитих извора података и најсавременије методе истраживања идентификује групе са највећим губицима услед епидемије, анализира ефекте кризе на њихов положај на тржишту рада и њихове приходе и анализира правичност и ефективност спроведених националних програма и предложи даље мере засноване на подацима за ублажавање ефеката кризе изазване вирусом КОВИД-19.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Идентификовање групе са највећим економским губицима услед пандемије, анализа ефекта кризе на њихов положај на тржишту рада, као и анализа ефективности спроведених националних програма.

МЕТОДОЛОГИЈА: Анализом различитих извора података и најсавременијих метода истраживања радиће се на идентификацији група са највећим губицима услед пандемије.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Уочавање група са највећим губицима услед пандемије, уочавање најважнијих фактора који утичу на њихов положај и предлагање комплементарним сетом мера заснованих на подацима за ублажавање кризе изазване вирусом КОВИД-19. Резултати могу помоћи у смањењу ризика од социјалне нестабилности која се јавља као последица пандемије.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Интернет презентација пројекта: На следећем ЛИНКУ.

Линкови ка друштвеним мрежама пројекта:

Facebook налог: На следећем ЛИНКУ.