InfoBomat

Назив пројекта: ИНТРАМАМАРНА ЕТНОВЕТЕРИНАРСКА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ТЕРАПИЈУ МАСТИТИСА КРАВА У ЦИЉУ ОПТИМИЗАЦИЈЕ АНТИМИКРОБНЕ ТЕРАПИЈЕ

Акроним: InfoBomat

Руководилац пројекта: Др Зорана Ковачевић

Научноистраживачке организације: Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду; Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Буџет: 88.807,21 ЕУР

Резистенција на антибиотике је велика претња по безбедност хране и здравље људи и животиња. У савременом говедарству један од најважнијих здравствених проблема који укључује терапију антибиотицима јесте маститис код музних крава. Због тога се глобална млечна индустрија суочава са великим губицима, укључујући и повећану стопу морталитета оболелих крава. Повећање инциденце ове болести доводи до повећања употребе антибиотика, чиме је повећан садржај резидуа антибиотика у млеку крава, али и потенцијал за развој резистенције на антибиотике. У оквиру пројекта InfoBomat у Србији ће се први пут спровести фармакоекономска анализа у ветеринарској медицини, којом ће се упоредити трошкови лечења маститиса помоћу конвенционалне терапије са алтернативном терапијом нашим природним производом. Примена природног препарата ће, и у Србији и у свету, омогућити мање губитке млека услед каренце која је генерално краћа од каренце након примене антибиотика.

Пројекат ће омогућити истраживачима да опреме лабораторију за фармакологију и токсикологију, и допринеће јачању научноистраживачког потенцијала студената ветеринарске медицине.

Новина у пројекту InfoBomat је то што ће истраживање бити спроведено међу ветеринарима у Србији, уз увид у њихове прописивачке навике, те ће тим моћи да утиче на рационализацију примене антибиотика, али и на увођење нових метода лечења у терапији маститиса код крава. На овај начин биће омогућен трансфер знања на фармацеутску индустрију.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Развој и испитивање ефикасности новог, иновативног, биљног препарата на бази етарских уља пореклом из Србије (Phyto-Bomat) намењеног за интрамамарну примену код крава у циљу превенције и терапије маститиса као алтернативе конвенционалној терапији антибиотицима.

МЕТОДОЛОГИЈА: Најпре ће се одабрати најпогоднија етарска уља, испитати њихови in vitro ефекти и извршити оптимизација концентрације уља за интрамамарну примену. Након тога ће се вршити изолација патогена из узорака млека и одређивање њихове антимикробне резистенције. Користиће се експерименти и упитници.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Развој, испитивање и лансирање потпуно природног лека на бази етарских уља под називом Phyto-Bomat у терапији маститиса код крава, као алтернативе конвенционалној терапији, са циљем да се рационализује употреба антибиотика.