Услуге путничких агенција – хотелског смештаја у земљи и иностранству и обезбеђење авио карата према потребама Фонда за науку – ЈНМВ бр. 03/19