Набавка услуге телекомуникационих оператера према потребама Фонда за науку – ЈНМВ бр. 05/19