Key2SM

Назив пројекта: ХЛАДНИ АТОМИ, ХАБАРДОВ МОДЕЛ И ХОЛОГРАФИЈА: КЉУЧ ЗА ЧУДНЕ МЕТАЛЕ

Акроним: Key2SM

Руководилац пројекта: Др Јакша Вучичевић

Научноистраживачке организације: Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Буџет: 199.827,18 ЕУР

Циљ пројекта Key2SM је допринос разумевању високотемпературне суперпроводности, особине појединих материјала да проводе једносмерну електричну струју без отпора. Такви материјали већ имају важне индустријске примене, али је њихова примена често ограничена потребом да се хладе на изузетно ниским температурама (испод -140 степени Целзијуса), те престају да буду суперпроводни и често постају лоши проводници, који се у физици зову и „чудни метали“. Несуперпроводни режим крије највећу загонетку, јер садржи кључ до суперпроводности на вишим температурама, а изгледа једноставно – карактерише га неколико простих, линеарних једначина. Истраживачки тим фокусираће се на најважније особине „чудних метала“ – шта их чини тако једноставним и како то доводи до суперпроводности.

Пројекат Key2SM представља систематско истраживање чудних метала на досад невиђеној скали, а у Србији ће ојачати истраживање у области теорије квантних вишечестичних система. Новина коју овај пројекат доноси су постављена питања и врста комбинованог истраживања које ће се спроводити.

Дугорочни циљ истраживача је да њихова матична институција, Институт за физику у Београду, постане истакнута тачка на светској мапи физике квантних вишечестичних система.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Обједињавање сазнања из нумеричких симулација, квантних симулација са хладним атомима и дуалних гравитационих модела, као и ново разумевање чудних метала у оквиру Хабардовог модела. Посебан нагласак био би на хидродинамичким, спектралним и транспортним особинама и њиховој универзалности.

МЕТОДОЛОГИЈА: Користиће се суперрачунари за нумеричке симулације модела суперпроводних материјала, првенствено Хабардовог модела. Ове симулације спадају у категорију вишечестичне квантне механике, што је најзахтевнија врста симулација. Поређење нумеричких резултата са квантним симулаторима.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Покушај предвиђања временске еволуције квантног симулатора Хабардовог модела након нагле промене у јачини неког спољашњег поља. Важан резултат била би и недвосмислена демонстрација дуалности Хабардовог модела и неког од предложених гравитационих модела.