LABLUNG

Назив пројекта: МЕХАНИСТИЧКИ УВИД У АНТИИНФЛАМАТОРНО И АНТИОКСИДАТИВНО ДЕЈСТВО БАКТЕРИЈА МЛЕЧНЕ КИСЕЛИНЕ У IN VITRO МОДЕЛИМА ЗА ХРОНИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

Акроним: LABLUNG

Руководилац пројекта: Др Марија Станковић

Научноистраживачке организације: Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду

Буџет: 147.524,84 ЕУР

Висока учесталост хроничних плућних болести коју прати висока стопа морбидитета и морталитета, али и велики економски терет за здравствени систем, изискују хитан развој нових терапеутских приступа. Многе инфламаторне плућне болести, као што су хронична опструктивна болест плућа (ХОБП), цистична фиброза, астма, бронхиектазије и друге, карактерише смањење плућног микробиома, али тачна улога плућне микробиоте у патогенези ових болести засад није позната.

Основни проблем који обрађују истраживачи јесте разумевање молекуларних механизама повезаних са антиинфламаторним и антиоксидативним дејством бактерија млечне киселине (БМК) у модел системима за хроничне плућне болести. Идеја је да се испитају молекуларни механизми који би били одговорни за антиинфламаторно и антиоксидативно дејство природних изолата БМК у плућним и имунским ћелијама. Будући да ове ћелије представљају главне изворе инфламације у хроничним плућним болестима, на овај начин биће омогућено боље разумевање улоге БМК у патогенези плућних болести.

Тим истраживача са великим искуством на пољу хроничних плућних болести и молекуларне биологије са једне стране, и пробиотика и молекуларне микробиологије са друге, нада се да ће идентификовати реципрочни ефекат интеракција БМК са домаћином на нивоу глобалне генске експресије, како би се добио детаљан увид у молекуларне механизме ових још неиспитаних интеракција. Рад на овом пројекту допринеће повезивању две области, молекуларне хумане пулмологије и микробиологије, што ће омогућити формирање интердисциплинарне групе за експертизу унутар оба поља истраживања у Србији.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Изучавање молекуларних механизама путем којих БМК остварују благотворно, антиинфламаторно и антиоксидативно дејство на људско здравље, коришћењем in vitro 3Д органоидног модела – бронхосфера, што може бити примењено у терапији хроничних плућних болести.

МЕТОДОЛОГИЈА: Испитивање подразумеваселекцију природних изолата БМК из колекције Лабораторије за молекуларну микробиологију према њиховој резистенцији на оксидативни стрес и другим параметрима. Између осталог, биће примењене и следеће методе: RT-PCR и ELISA, WB и ICC, те dual RNA-sequencing.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Истраживачи окупљени око пројекта очекују да ће LABLUNG имати револуционарни утицај на терапију хроничних плућних болести на глобалном нивоу.