LABOUR

Назив пројекта: LAMP-based biosensors for detection of GMO in agriculture

Акроним: LABOUR

Руководилац пројекта: Др Ивана Гађански

Научноистраживачке организације: Институт БиоСенс – Истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема

Буџет: 173.927,21 ЕУР

Мултидисциплинарна научноистраживачка група са Института БиоСенс радиће на развоју уређаја за брзо и једноставно откривање генетички модификованих биљних култура које се користе у исхрани људи. У оквиру пројекта комбиноваће се алати за молекуларну дијагностику са најсавременијим сензорским решењима. Тим ће радити на детекцији продуката изотермалне методе амплификације нуклеинских киселина (LAMP) коришћењем нових биосензора, који се конструишу применом напредних 2Д наноматеријала.

Пројекат отвара могућност модификације електрохемијских сензора у циљу детекције разних других модификованих гена хране биљног порекла, чија ће примена у пракси директно имати утицаја на бољу контролу квалитета хране. Од резултата пројекта највећи бенефит ће крајњи потрошачи као и државне институције, с обзиром на то да је производња ГМО хране у Републици Србији законом забрањена.

Пројекат развија геносензор за брзу детекцију генетички модификованих култура (соја, кукуруз, пшеница и уљана репица) на терену, чиме ће се олакшати контрола и спречити њихово ширење на територији наше и других земаља. Ова технологија, поред примене у контроли пољопривредних култура, има значај и за индустрију и здравствену заштиту, јер ће геносензор бити примењив и за детекцију ДНК различитог порекла. Геносензор се може лако прилагодити и за употребу у молекуларној дијагностици патогена и као такав је погодан за комерцијализацију у Србији, али и у свету.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Развој биосензора за брзу, лаку и јефтину детекцију ГМО хране пореклом од различитих биљних култура. Поред институција за контролу квалитета хране и крајњи корисник ће бити у могућности да на једноставан начин утврди да ли је храна ГМО или не.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Прва целина је развој нових протокола за ДНК екстракцију и умножавање путем LAMP протокола специфичних ГМ генома у биљкама. Друга целина је спој науке о материјалима и биосензорских технологија. Осетљивост, специфичност и поновљивост биосензора ће бити основни опус резултата.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ: Уколико истраживање доведе до значајних резултата оптимизације умножавања генома LAMP методом и квалитетних прецизних електрохемијских сензора, планираће се комерцијализација уређаја у сарадњи са привредним сектором.