lonCleanTech

Назив пројекта: Elimination of respirable airborne particles, microplastics, microorganisms, and VOCs by ionization of indoor air and filtration systems: comprehensive investigation for reliable technological answers

Акроним: lonCleanTech

Руководилац пројекта: Др Предраг Коларж

Научноистраживачке организације: Институт за физику, Универзитет у Београду; Медицински факултет, Универзитет у Београду; Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

Буџет: 160.634,24 ЕУР

Истраживања су показала да мали јони у ваздуху поспешују таложење различитих штетних материја које су присутне претежно у виду аеросола, као и да могу биолошки умртвити патогене биоаеросоле, као што су вируси. Досадашња истраживања нису била свеобухватна и остало је још много непознаница пре евентуалног развоја уређаја високе ефикасности. Између осталог, јони живе у ваздуху релативно кратко, те није лако испунити зону дисања облаком јона. Потребно је усмеравање јона ради њихове ефикасне употребе.

Пројекат lonCleanTech се на савремен начин бави важном темом пречишћавања ваздуха у затвореним просторијама, где људи проводе највећи део свог времена током дана. Планирано истраживање је врло детаљно и обухвата загађиваче, патогене биолошког порекла (вируси, бактерије, гљивице), као и небиолошког, честице у ваздуху, испарљива органска једињења, микропластику.

Корист од добијених резултата имаће друштво у целини, кроз боље услове живота и рада у затвореним просторима, преко побољшаног јавног здравља до економског ефекта јер ће предложени модели нових уређаја имати и потенцијал да се усаврше ка будућој производњи. Пројекат директно утиче на подизање нивоа квалитета животне средине путем предлога за пречишћавање ваздуха у затвореним просторима, што је један од великих проблема данашњице.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Проналажење ефикасних начина за употребу јонизације без стварања озона, који је штетан по здравље људи, у сврху уклањања, таложења и неутрализације загађивача ваздуха, са посебним акцентом на биоаеросоле, као што су вируси и бактерије, и испарљива органска једињења.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Установљени оптимални начини рада када је у реч о јонизацији ваздуха за сваку врсту патогена посебно, истакнути и објашњени главни проблеми у раду са јонизацијом, и предложени иницијални модели практичних уређаја који ће омогућити уклањање патогена у зони дисања.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ: Сарадња ће бити остварена са предузећима која се баве дизајном јонизатора, филтера и сродних уређаја који се користе у вентилационим системима, за пречишћавање ваздуха у просторијама, као и преносивих јонизатора за локалну употребу.