MEMORYST

Назив пројекта: ОД МОЖДАНИХ ТАЛАСА ДО БОЉЕГ ПАМЋЕЊА: ПОБОЉШАЊЕ ПАМЋЕЊА ПРИМЕНОМ ПЕРСОНАЛИЗОВАНЕ ФРЕКВЕНЦИЈСКИ-МОДУЛИРАНЕ НЕИНВАЗИВНЕ СТИМУЛАЦИЈЕ МОЗГА

Акроним: MEMORYST

Руководилац пројекта: Др Јована Бјекић

Научноистраживачке организације: Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду; Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 168.490,00 ЕУР

Основна идеја истраживача окупљених око пројекта MEMORYST јесте развијање и коришћење нових протокола за побољшање памћења, који би могли да буду примењени у раним фазама когнитивног старења – а притом и неинвазивни, широко доступни и прилагођени свакој особи.

Истраживачки тим очекује да ће резултати имати научни, технолошки и социоекономски утицај. Одређени аспекти пројекта јесу новинa и у међународним научним оквирима, те ће само истраживање бити пионирски рад на ком ће се базирати клиничке студије усмерене ка побољшању памћења код различитих болести. Нови протоколи ће омогућити креирање нових и унапређење постојећих производа за неинвазивну неуромодулацију.

Чланови тима досад су примењивали стандардне протоколе неинвазивне неуромодулације, док MEMORYST представља корак даље – биће развијени и систематски проверени нови протоколи, а затим ће бити комбиноване различите технике како би се прикупили свеобухватни подаци о ефикасности ове методе. Највећи искорак биће покушај одступања од уобичајене праксе – да се код свих особа примењује исти протокол.

Захваљујући овом пројекту, истраживачи ће радити на најсавременијој опреми. Највећи професионални успех су им изразито позитивне међународне рецензије пројекта MEMORYST, а главни професионални план да њихова група буде на мапи водећих лабораторија за когнитивне неуронауке кроз спровођење врхунских истраживања у области неинвазивне неуромодулације.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Унапређење ефеката неинвазивне неуромодулације релевантних регија мозга на памћење кроз развој нових протокола и оптимизацију и персонализацију постојећих. Искорак у типу стимулације биће осцилаторни протоколи, а посебна пажња ће се посветити недовољно испитаној кортикалној зони.

МЕТОДОЛОГИЈА: Централни аспект представља техника транскранијалне стимулације једносмерном струјом, која се користи у терапији депресије и хроничног бола. Користиће се и друге методе у области когнитивних неуронаука, попут магнетне резонанце, електроенцефалографије и тестова когнитивних функција.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Нова конфигурација електрода за побољшање памћења. Развијање нових протокола који се базирају на природном неуралном ритму и омогућавање емпиријске провере ефикасности протокола, како на физиолошком тако и на когнитивном нивоу.