Micro-Mush

Назив пројекта: Microbial recipe for edible mushroom production

Акроним: Micro-Mush

Руководилац пројекта: Др Дејан Марчић

Научноистраживачке организације: Институт за пестициде и заштиту животне средине; Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 184.000,00 ЕУР

Здравље шампињона угрожавају гљива Trichoderma aggressivum, која изазива болест зелене плесни, и шампињонска мушица Lycoriella ingenua, која оштећује мицелију, дршке и шешире шампињона. Гљива и мушица су симбиотски повезане у свом штетном дејству. Супстрат за гајење шампињона прави се ферментацијом и пастеризацијом сламе и пилећег стајњака. Kад разложе сламу, остаци угинулих микроорганизма служе и као извор хранљивих материја за шампињоне. Међутим, слама често садржи остатке хемијских пестицида, а стајњак антибиотике који се превентивно дају живини. Ове хемикалије нарушавају заједницу микроорганизама у супстрату (микробиом) убијајући микроорганизме корисне за шампињоне.

Први циљ пројекта је одабир домаћег соја корисне нематоде Steinernema feltiae, који делује као биолошки инсектицид за мушице. Одабран је најбољи домаћи сој корисне бактерије Bacillus amyloliquefaciens, која као биолошки фунгицид сузбија гљиву узрочника зелене плесни. Такође, пронађен је и сој актинобактерије Streptomyces flavovirens, који повећава принос шампињона. Истраживачи ће први пут проучити међусобне односе ова три агенса и њихов утицај на производњу шампињона. Пројектни тим ће користити методологију одређивања најбоље комбинације примене домаћих сојева три корисна организма након сазнања о њиховом међусобном садејству на принос шампињона и ефикасност сузбијања зелене плесни и шампињонских мушица. Однос укупног приноса шампињона (здравих и оболелих) и суве масе одговарајућег супстрата одређује упоредиву вредност приноса.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Производња хране без примене хемијских пестицида применом биолошких агенаса за сузбијање болести и штеточина у производњи шампињона. Главни циљ пројекта је развој поступка за најбољу примену три корисна организма – бактерије, актинобактерије и нематоде – у заштити од болести и штеточина.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Биопестициди на бази три корисна организма и упутство за њихову комбиновану примену у заштити шампињона од зелене плесни и шампињонских мушица и повећању приноса.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ: Вишегодишња техничко-стручна сарадња са партнерима у производњи шампињона и компоста за гајење шампињона већ постоји, а у плану је сарадња са компанијама које производе биолошка средства за заштиту биља.