MoDeCo2000

Назив пројекта: ДИЗАЈН МАЛТЕРА ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ – РИМСКА ГРАНИЦА НА ДУНАВУ 2000 ГОДИНА КАСНИЈЕ

Акроним: MoDeCo2000

Руководилац пројекта: Др Емилија Николић

Научноистраживачке организације: Археолошки институт Београд; Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду; Институт за испитивање материјала ИМС

Буџет: 199.657,08 ЕУР

Римска империја владала је овим просторима неколико векова и за то време оставила је иза себе величанствене споменике и грађевине које и даље одолевају зубу времена. Њихова дуговечност инспирисала је истраживаче да покушају да открију на који су начин вешти римски градитељи употребљавали сировине и грађевинске материјале, с посебним освртом на то како је изгледала технологија израде малтера током римског периода на територији данашње Србије. Циљ пројекта MoDeCo2000 је да пружи нова научна сазнања из области археологије, историје архитектуре, конзервације, хемије, геологије и технологије, која ће бити практично примењена кроз инжењеринг материјала у сврху заштите споменика. То значи да ће се у конзервацији археолошких налазишта и грађевина из поменутог периода користити малтери и сировине компатибилни са старим, што ће допринети бољем очувању објеката и неће нарушити њихову аутентичност. Истраживачи се надају да ће допринети развоју нових индустријских решења кад су материјали за конзервацију у питању, али и да ће подстаћи развој грађевинарства заснованог на одрживој употреби локалних сировина и учешћу локалних заједница кроз оживљавање традиционалних градитељских вештина.

Пројекат MoDeCo2000 представља први мултидисциплинарни пројекат свеобухватног истраживања историјских материјала у Србији и региону. Стога ће његови резултати бити примењиви и у суседним државама са којима делимо заједничку античку историју, што би отворило нове могућности научне сарадње у региону.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Синтеза научног знања из више научних области о начину употребе грађевинских материјала и технологији израде малтера у римском периоду на територији данашње Србије. Ова сазнања требало би да буду практично примењена кроз инжењеринг материјала у сврху заштите споменика.

МЕТОДОЛОГИЈА: Теоријски концепт обухвата прикупљање улазних података из више дисциплина, њихову обраду и интерпретацију, а затим и добијање резултата, њихову оптимизацију, компилацију, примену и дисеминацију.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Поред сазнања о римском грађевинарству, резултати истраживања би пружили препоруке и смернице за употребу нових, компатибилних врста малтера у архитектонској конзервацији грађевина.