Nano-MDSC-Thera

Назив пројекта: НОВИ ИМУНОТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУПИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ АУТОИМУНСКИХ ОБОЉЕЊА ПОМОЋУ СУПРЕСОРСКИХ ЋЕЛИЈА МИЈЕЛОИДНОГ ПОРЕКЛА ИНДУКОВАНИХ НАНОМАТЕРИЈАЛИМА

Акроним: Nano-MDSC-Thera

Руководилац пројекта: Др Сергеј Томић

Научноистраживачке организације: Институт за примену нуклеарне енергије, Универзитет у Београду; Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду; Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 199.727,74 ЕУР

Поједностављено речено, аутоимунске болести (ad) су оне код којих организам напада сопствене ћелије. Оне се јављају када имунски систем не препознаје те ћелије као своје, већ се понаша као да је реч о „страним телима“. Тачан узрок настанка аутоимунсих болести још није познат. Доказано је да жене учесталије оболевају од мушкараца, а болест најчешће погађа старосну категорију између 20 и 50 година. Само од мултипле склерозе (MS) болује око 2,5 милиона људи, а терапије које се тренутно примењују нарушавају функције имунског система и нису довољно ефикасне.

Доступни подаци показују да промене у бактеријском саставу црева могу довести до неспецифичне активације имунског система и покретања AD-а. Код ових обољења инфламаторне мијелоидне ћелије активирају имунски систем да убије сопствене ћелије централног нервног система. Са друге стране, новооткривене супресорске ћелије мијелоидног порекла (MDSC) најснажније су имунорегулаторне ћелије које могу спречити развој имунског одговора против одређеног ткива. Међутим, улога MDSC-а у MS и AD није довољно испитана. Пројекат Nano-MDSC-Thera нуди нови приступ за лечење аутоимунских болести, у чијој основи ће бити наноматеријали који имају капацитет за координирано достављање молекула који изазивају супресију функције инфламаторних ћелија, али и стварање MDSC-а у организму.

Резултати пројекта ће омогућити нова важна сазнања у области наномедицине, имунотерапије и односа домаћин-микробиота, што ће убрзати развој најсавременијих приступа у лечењу и значајно смањити трошкове лечења пацијената са мултиплом склерозом и аутоимунским болестима, како у Србији тако и у свету.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Развој нових приступа за лечење AD-а помоћу: ћелијске терапије базиране на MDSC-у; индукције MDSC-а у организму уз помоћ наноматеријала. Повећање ефикасности ових терапијских приступа на основу циљане промене састава микробиоте црева и њихових метаболита.

МЕТОДОЛОГИЈА: Претходна истраживања показала су да наноматеријали поседују изврстан капацитет за координисано достављање молекула којима се може изазвати супресија функције инфламаторних мијелоидних ћелија, као и стварање MDSC-а у организму, те представљају добру основу за нове приступе у лечењу мултипле склерозе и аутоимунских болести.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Дефинисање најоптималнијег протокола за диференцијацију MDSC погодних за терапију MS. Процена терапијског потенцијала и дефинисање најпогоднијег начина за достављање наноматеријала у организам. Дефинисаће се и примена бактерија из микробиоте црева или њихових метаболита као терапијских суплемената.