NanoCompAs

Назив пројекта: Scale up of bifunctional Fe-Mn binary oxide nanocomposite filter media: an innovative approach for water purification

Акроним: NanoCompAs

Руководилац пројекта: Др Јасмина Агбаба

Научноистраживачке организације: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

Буџет: 140.503,21 ЕУР

Повећан садржај арсена у подземним водама које се користе као основни ресурс воде за пиће широм света озбиљна је претња очувању здравља људи. Основна идеја пројекта је изналажење иновативног, али и дугорочно одрживог решења за уклањање арсена из воде.  

Адсорпциона техника је најчешће примењивана техника за уклањање арсена у третману воде за пиће. Међутим, већина комерцијално доступних адсорбената захтева предтретман којим се арсен доводи у облик погодан за уклањање из воде, што повећава трошкове процеса. Како би се пронашло ефикасно и економски исплативо решење, данас се интензивно развијају адсорбенти на бази наноматеријала високе ефикасности. Истраживачи ће комбиновати FMBO наночестице са различитим полимерима како би се створио нанокомпозитни филтерски медиј погодан за примену као континуирани процес третмана воде. У оквиру пројекта NanoCompAs ће се развити бифункционални нанокомпозитни филтерски медијум (FMBOnc). На тај начин би се добила основа за комерцијализацију добијеног производа – филтера, који би био примењив у континуираном процесу третмана воде.

Истраживањима на полуиндустријској скали, која ће обухватити третман веће количине подземних вода са територије Аутономне Покрајине Војводине, потврдиће се учинак FMBOnc-а у погледу смањења садржаја арсена у води. Резултати пројекта ће бити корисни доносиоцима одлука, као и академској заједници усмереној ка технологијама заштите животне средине.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Развој бифункционалног нанокомпозитног материјала на бази оксида метала као адсорбента за уклањање арсена из воде у процесу припреме воде за пиће и стварање основе за комерцијализацију добијеног производа.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Економично и ефикасно решење за уклањање арсена из воде у виду новог адсорбента, чиме се унапређује здравље и квалитет живота људи у регионима који су погођени овим проблемом. Оснаживање капацитета истраживача за решавање кључног изазова са којим се сусреће савремено друштво.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ: Пројектни тим планира сарадњу са јавним комуналним предузећима која се баве водоснабдевањем, као и са индустријом која захтева коришћење пијаће воде (нпр. прехрамбена индустрија) тако што ће се нови адсорбент за арсен тестирати у реалним условима и прилагодити њиховим потребама.