OxyRePair

Назив пројекта: Renewal of the Waste Oxygen-Evolving anodes from Hydrometallurgy and their improved Activity for Hydrogen Economy, Wastewater and Soil Remediation

Акроним: OxyRePair

Руководилац пројекта: Др Владимир Панић

Научноистраживачке организације: Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду; Факултет организационих наука, Универзитет у Београду; Државни универзитет у Новом Пазару; Факултет техничких наука, Универзитет у Приштини; Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду ДОО

Буџет: 170.796,29 ЕУР

Произвођачи металних прахова који се примењују у електроници и изради металне амбалаже за храну не практикују обнову електрода које користе у производњи. Деактивиране електроде складиште се као отпад и заузимају производни простор, пошто компаније бирају или да купе нове или да деактивиране електроде транспортују на репарацију.

Истраживачки тим ће применити савремену науку о материјалима у спрези са операционим истраживањима за оптимизацију процеса обнове индустријских ресурса из отпада. Циљ је изналажење оптималног састава и структуре обновљеног ресурса иновативном хемијском синтезом уз минимални утрошак скупих компоненти корелацијом структуре, састава и перформанси за потенцијалну примену помоћу методологије препознавања обрасца.

Резултати истраживања понудиће домаћем и регионалном индустријском окружењу нову технологију за потпуну обнову отпадних електрода из индустријских процеса. Деактивиране електроде, које се одлажу као отпад, моћи ће да обнављају сами корисници према предложеној технологији, што ће значајно смањити трошкове и унапредити управљање индустријским отпадом.

Пројекат представља искорак ка ефикаснијој хидрометалургији и складиштењу зелене енергије. Технологија се може користити у третману индустријских отпадних вода, заштити челичних конструкција од корозије, електролизи воде за складиштење „зеленог“ водоничног горива из обновљивих извора енергије, а електродни материјали се могу користити за израду батерија електричних аутомобила који ће представљати примарно превозно средство у будућности.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Оптимизована процедура обнове ресурса из хидрометалуршког отпада са јасним додатним потенцијалом примене ресурса у процесима заштите животне средине, складиштења енергије из обновљивих извора и заштити од корозије.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Достизање спремности испитиване технолошке процедуре на нивоу демонстрације у релевантном окружењу након две године реализације пројекта, односно на нивоима потврде прототипа у операционом окружењу.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ: Постоји потенцијал за сарадњу са хемијском и прехрамбеном индустријом, металургијом, грађевинском индустријом, енергетиком обновљивих извора. Сарадња би била на нивоу „know-how трансфера технологије за интерно заокруживање процеса производње. Предвиђено је и оснивање „спиноф“ компаније.