PHANTER

Назив пројекта: ИНТЕРАКЦИЈА БАКТЕРИОФАГА И АНТИБИОТИКА – КАРИКА КОЈА НЕДОСТАЈЕ ЗА ТЕРАПИЈСКУ ПРИМЕНУ ФАГА

Акроним: PHANTER

Руководилац пројекта: Др Петар Кнежевић

Научноистраживачке организације: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Буџет: 198.794,62 ЕУР

Отпорност бактерија на конвенционалне антимикробне агенсе непрестано расте и представља један од главних здравствених проблема данашњице. Вируси бактерија (бактериофаги или фаги) могу ефикасно да убијају бактеријске ћелије и представљају алтернативно решење проблема, али прихватање примене фага у сврху терапије наилази на многобројне проблеме. Када су у питању бактеријске инфекције, антибиотици су неизоставни део конвенционалних терапија и примена фага у сврху терапије, према визији истраживачког тима окупљеног око пројекта PHANTER, могућа је само кроз њихово међусобно комбиновање.

Истраживачи очекују да ће кроз реализацију овог пројекта домаћу и међународну научну заједницу упознати са правилним и сврсисходним укључивањем бактериофага у стандардну терапију бактеријских инфекција, заједно са антибиотицима, а да ће Србија бити препозната као земља у којој је проучавање биологије и примене фага на високом нивоу.

За научнике који су се досад бавили биологијом и применом фага са других аспеката, учешће на пројекту PHANTER биће прва прилика за систематично истраживање интеракције фага и антибиотика. У наредном периоду тим ће припремати нове апликације за домаће и међународне пројекте и наставиће да се бави овом темом, а један од планова је да резултати пројекта буду примењени у in vivo експериментима и у клиничким студијама.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Допринос борби против мултипло и панрезистентних бактерија, кроз претклиничка истраживања комбиноване примене фага и антибиотика у контроли раста бактерија. Пројекат је фокусиран на синергизам између фага и антибиотика, али и на потенцијалне нежељене ефекте.

МЕТОДОЛОГИЈА: У истраживању ће се примењивати стандардне микробиолошке методе, молекуларно биолошке и биоинформатичке методе, а биће развијене и нове методе за процену синергизма фага и антибиотика.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Очекује се дугорочан ефекат пројекта на економију, здравље људи (нове терапијске опције, смањење морталитета од бактеријских инфекција, смањење потрошње антибиотика) и на животну средину (смањење отпада и количине антибиотика која доспева у спољашњу средину).