PHYCAT

Назив пројекта: ПРОТЕИНСКИ ХИДРОГЕЛ ЗА ТЕРАНОСТИКУ КАНЦЕРА

Акроним: PHYCAT

Руководилац пројекта: Др Ана Поповић-Бијелић

Научноистраживачке организације: Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду

Буџет: 134.759,68 ЕУР

Циљ пројекта phycat јесте да пружи одговор на глобалне потребе да се развију иновативна решења из области дијагностиковања и терапије канцера. Глобална стратегија подразумева лечење и негу пацијената, али и истраживања молекуларнихмеханизама укључених у настанак и развој канцера, као и на дизајн нових, мање токсичних и селективнијих антиканцер лекова.  Узимајући споменуту стратегију као полазиште, истраживачи окупљени на пројекту PHYCAT планирају да се посвете пласирању хидрогелаод протеина серумског албумина. Хидрогел ће представљати резервоар антиканцер лекова и омогућиће визуелизацију њиховог ефекта на околна ткива.

Резултат двогодишњег истраживања биће нов производ, прототип хидрогела, који ће представљати напредак у истраживањима усмереним ка интегрисању терапије и дијагностике канцера.

Корист од овог пројекта биће многострука: допринеће се успостављању напредне мултидисциплинарне научноистраживачке области у Србији, са потенцијалом за развој кроз сарадњу на националном и међународном нивоу. Планирана истраживања укључују оригинални експериментални приступ и нове протоколе за карактеризацију хидрогелова коришћењем искључиво EPR-а (електронска парамагнетна резонанција), технике која је већ нашла бројне примене у хемији, медицини, заштити животне средине и другим научно-технолошким областима. У плану је и рад на другој фази истраживања која подразумева тестирање прототипа хидрогела на експерименталним анималним моделима. Такође, планирана је и сарадња са фармацеутским компанијама на развоју нових носача лекова, контрастних агенаса или дијагностичких тестова.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Дизајн и развој биокомпатибилног и биоразградивог хидрогела који ће се користити у претклиничким истраживањима канцера како би се испитало да ли антиканцер лекови делују на ћелије канцера in vivo.

МЕТОДОЛОГИЈА: За реализацију пројекта биће коришћена електронскапарамагнетна резонантнa спектроскопија и имиџинг, EPRS и EPRI.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Дизајн неколико нових методологија које ће помоћи у третману канцера, као и дизајн прототипа албуминског хидрогела за канцера, којиима улогу резервоара лековa (терапија) и визуелног репортера одговора на терапију (дијагностика).