PhytoPFAS

Назив пројекта: Phytoremediation for in situ treatment of agricultural soil and surface waters polluted with per and polyfluoroalkyl substances – research on PFOS and PFOA as model compounds

Акроним: PhytoPFAS

Руководилац пројекта: Др Владимир Бешкоски

Научноистраживачке организације: Хемијски факултет, Универзитет у Београду; Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду; Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду; Медицински факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 174.158,59 ЕУР

Радећи на синтези нових једињења четрдесетих година прошлог века, хемичари компаније ДуПонт нису добили шта су планирали, али су уочили да поједина једињења показују одбојност и према води и према уљу. Човечанство је добило нови патент комерцијалног назива тефлон. Током година, на хиљаде ових једињења нашло је примену у бројним индустријама, за импрегнацију јакни и ципела, премазима унутрашње стране паковања свеже хране, у козметици, медицини, ауто-индустрији и телекомуникационим уређајима. Међутим, PFАS садрже једну од најјачих ковалентних веза у природи (угљеник-флуор), што их чини изузетно отпорним на биоразградњу.

Пандорина кутија је отворена и последњих година ова једињења су пронађена у води, земљишту, биљкама, бројним организмима, крви и мајчином млеку. Поједина истраживања указују да је излагање PFАS једињењима повезано са штетним ефектима по здравље, укључујући смањење одговора имунског система, повишен холестерол, поремећај хормона штитне жлезде, смањену тежину новорођене деце и др. Истраживачки тим PhytoPFAS фокусиран је на развој иновативних стратегија за решавање проблема присуства PFАS једињења у животној средини.

За стимулацију раста биљака користиће се наизменично електрично поље, како би се фиторемедијација учинила ефикаснијом. За лабораторијска испитивања користиће се систем аутоматизоване унутрашње вертикалне баште. Експерименти ће се са лабораторијске преселити на пилот-скалу, а пилот-експерименти ће бити постављени у оквиру капацитета компаније Brem Group.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Развој иновативне стратегије фиторемедијације којом ће се санирати загађење перфлуорованим једињењима у земљишту и површинским водама.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Смањење концентрације штетних перфлуорованих једињења у животној средини коришћењем неинвазивних и одрживих метода фиторемедијације.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ: Тим планира сарадњу са компанијама које се баве санацијом и рекултивацијом у животној средини, као и управљањем отпада. У првом кораку је планирано да се примена методе испита на пилот-скали у сарадњи са компанијом Brem Group, а потом и да се кроз ову сарадњу технологија почне комерцијално примењивати.