POLYGREEN

Назив пројекта: У СУСРЕТ „ЗЕЛЕНОЈ“ И ОДРЖИВОЈ ПОЛИМЕРНОЈ ИНДУСТРИЈИ: НЕЗАСИЋЕНЕ ПОЛИЕСТАРСКЕ СМОЛЕ У ПОТПУНОСТИ ДОБИЈЕНЕ ИЗ БИООБНОВЉИВИХ ИЗВОРА

Акроним: POLYGREEN

Руководилац пројекта: Др Павле Спасојевић

Научноистраживачке организације: Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу; Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета, Универзитет у Београду; Иновациони центар Хемијског факултета, Универзитет у Београду;Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 169.706,55 ЕУР

Индустрија пластичних материјала у савременом свету се готово у потпуности ослања на процес прераде нафте, што има изразито негативан утицај на животну средину. Проблем представља и то што нафта није обновљиви ресурс, па ћемо је преили касније исцрпити, док њена цена зависи од променљивих геополитичких околности. Због тога је неопходно пронаћи нови начин за добијање пластичних материјала као што је полиестарска смола. Група младих научника из неколико истраживачких институција покушаће да овај пластични материјал синтетише употребом сировина које се могу у потпуности добити из биообновљивих извора.

Конкретно, њихов циљ је да синтетишу полиестарску смолу која неће садржати стирен, течну хемијску супстанцу која спада у гасове стаклене баште, лако испарава и непријатног је мириса – и, што је најважније, отровна је за човеков организам. Америчка агенција за здравље људи декларисала је стирен као канцерогену супстанцу. Па ипак, због повољних хемијских и физичких карактеристика и ниске цене и даље се користи каоn главна компонента незасићених полиестарских смола које се употребљавају за израду премаза када, цеви и резервоара, делова у авио и аутомобилској индустрији, бродских трупова, вештачког камена, итд.

Пројекат POLYGREEN помоћи ће Србији да се приближи концепту одрживе економије. Технологија коју истраживачи развијају учинила би нашу земљу мање зависном од увоза нафте, отворила би простор за нова, висококвалификована радна места и помогла развоју руралних крајева кроз куповину сировина за израду нових материјала.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Уклањање стирена из формулације незасићене полиестарске смоле. Синтетисање пластичног материјала употребом сировина добијених из биообновљивих ресурса.

МЕТОДОЛОГИЈА: Користиће се знања из полимерног инжењерства,биохемије, наноматеријала, хемије и заштите животне средине. Следиће се постулати „зелене хемије“,који подразумевају уклањање опасних органских растварача, минимално коришћење енергије, уклањање свих петрохемијских сировина, итд.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Развој неколико формулација незасићених полиестарских смола за специфичне намене. Синтетисање материјала који ће по карактеристикама бити сличан комерцијалним, петрохемијским смолама.