PRECAST

Назив пројекта: ПРЕДВИЂАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ЛЕЧЕЊА РАКА ПОМОЋУ СТИМУЛАНСРЕСПОНЗИВНИХ НАНОМАТЕРИЈАЛА

Акроним: PRECAST

Руководилац пројекта: Др Никола Кнежевић

Научноистраживачке организације: Институт БиоСенс; Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 199.999,77 ЕУР

Прецизно праћење деловања терапије није нимало једноставно, нарочито ако се у обзир узме брзина којом се развијају агресивни типови канцера, као што је глиобластома мултиформе на мозгу. Истраживачи укључени у рад на пројекту покушаће да створе нове материјале нанометарских димензија (наноматеријале), који би имали способност да нациљају рак мозга и селективно испоруче лек у ткиво канцера. Помоћу нових метода, коришћењем магнетне резонанце, могла би се пратити дистрибуција наноматеријала и лека у телу пацијента.

Уколико би релевантне здравствене институције одобриле нови метод и примену овихнаноматеријала у лечењу пацијената, реално је очекивати мањи проценат неуспешних терапија, ређу појаву нежељених утицаја на здраво ткиво и, коначно, ефикаснији третман рака мозга. Поред наведеног, значај пројекта PRECAST огледа се и у могућности примене овог концепта и код других типова рака, уз одговарајуће модификације. Овај подухват већ су подржали угледни истраживачи из Ирске и Холандије, а његова реализација унапредила би процес евалуације успешности циљане терапије рака у читавом свету.

Руководилац пројекта нада се да ће PRECAST допринети томе да се у нашој земљи развије модерна лабораторија са неопходном опремом, савременим инструментима и дијагностичким уређајима, по угледу на најбоље светске лабораторије. Формирањем овакве лабораторије, уз сарадњу са домаћим и иностраним истраживачима, и улагањем у младе кадрове, Србија би постала једна од окосница за савремена истраживања у циљаној терапији и раној детекцији канцера.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Стварање нових наноматеријала са способношћу ефикасне циљане терапије рака мозга. Реализација нових метода које би омогућиле да се путем дијагностике магнетном резонанцом, након првог третмана, утврди да ли су наноматеријали успешно стигли у жељено ткиво рака.

МЕТОДОЛОГИЈА: Нови наноматеријали биће синтетисани на бази мезопорозних силикатних наночестица. Њиховаповршина биће модификована биомолекулима који имају способност селективног везивања за ткиво рака мозга, док ће наноматеријал садржати и молекуле који мењају контраст околног ткива.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Да се нови наноматеријали и иновативна метода представе на значајним светским конференцијама, да публикација резултата буде објављена у врхунским научним часописима, као и да се патентирају нове технологије.