Програм сарадње српске науке са дијаспором

Програм сарадње српске науке са дијаспором представља финансијски подстицај који омогућава научно-истраживачким организацијама развој сарадње са српском дијаспором и унапређење капацитета кроз краткотрајне посете истраживача из Србије стручњацима из дијаспоре и подршку заједничким активностима.

Циљ Програма је успостављање сарадње са дијаспором ради унапређења и размене знања, успостављања или унапређења сарадње, заједничког рада на научно-истраживачким и истраживачко-развојним проблемима и изазовима, објављивања заједничких радова и патената, подршке развоју нових услуга, комерцијализацији производа, трансфера технологија, као и припреме предлога заједничких пројеката за конкурисање код фондова изван Србије.

Програм подржава основна и примењена истраживања у свим истраживачким областима, без унапред дефинисаних приоритетних тема.

У оквиру Програма сарадње српске науке са дијаспором одобрена су 92 пројекта. Пројекти се реализују у сарадњи са научноистраживачким организацијама из 22 земље света. Пројекти се реализују у партнерству са истраживачима из дијаспоре и њиховим научноистраживачким организацијама.

Укупан буџет одобрених пројеката:  797.591,70 еура

Mаксималан буџет по пројекту: до 10.000 еура

Трајање пројеката: 12 месеци

Коначну листу одобрених пројеката за финансирање у Програму сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања можете видети на следећем ЛИНКУ.

СТАТУС ПРОГРАМА: У току је реализација пројеката који се финансирају у оквиру овог програма.

Средства за финансирање програма обезбеђeна су из буџета Републике Србије (Министарство науке, технолошког развоја и иновација).