PV-Waals

Назив пројекта: НАНОМЕТАРСКИ ТАНКИ ФОТОВОЛТАИЦИ БАЗИРАНИ НА ПЛАЗМОНСКИ ПОБОЉШАНИМ ВАН ДЕР ВАЛСОВИМ ХЕТЕРОСТРУКТУРАМА

Акроним: PV-Waals

Руководилац пројекта: Др Горан Исић

Научноистраживачке организације: Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Буџет: 200.000,00 ЕУР

Интензиван раст глобално инсталираних соларних фотоволтаика током протеклих деценија заснива се готово сасвим на силицијумској технологији. Међутим, убрзано расте потражња за ефикасним ултратанким фотонапонским системима способним да покрећу аутономне уређаје за интернет ствари и нове наносистеме у оквиру здравствене, инфраструктурне, мрежне и одбрамбене технологије, за које су силицијумске ћелије суштински неадекватне. Основни циљ овог пројекта је развој нових фотонапонских уређаја заснованих на Ван дер Валсовим (vdV) хетероструктурама дводимензионалних кристала у којима се ефикасно хватање светлости постиже помоћу неуређених плазмонских наночестица.

Обухватајући свега неколико атомских слојева, фотоволтаици на бази vdV хетероструктура представљају крајњи лимит ултратанких соларних ћелија које пружају нове могућности за фундаментална истраживања конверзије енергије електромагнетног поља.

Досадашња искуства научника ангажованих на пројекту ослањала су се, пре свега, на знања о графену и дводимензионалним материјалима, док се ова студија заснива на Ван дер Валсовим хетероструктурама. Пројекат PV-Waals представља прилику да се у Србији развију инфраструктура и кадрови који би могли да дају релевантан допринос једној врло актуелној области на пресеку физике и електротехнике. Крајњи исход пројекта биће функционалан истраживачки тим опремљен новим уређајима направљеним у оквиру пројекта и технологијом за припрему vdV хетероструктура спрегнутих са плазмонским наночестицама.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Oбезбеђивање ефикасне конверзије светлосне у електричну енергију путем увећања апсорпције светлости у нанометарски танким фотоволтаицима на бази Ван дер Валсових хетероструктура применом плазмонских наноструктура.

МЕТОДОЛОГИЈА: Дизајн, фабрикација и карактеризација соларних ћелија у лабораторијским условима. Нумеричке симулације расејања светлости у наноструктурама, израда Ван дер Валсових хетероструктура „слагањем“ дводимензионалних полупроводника, фабрикација електричних контаката и микроскопска мерења.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Овладавање технологијом израде соларних ћелија, адаптација и унапређење постојеће инфраструктуре, изградња нових експерименталних поставки за њихову фабрикацију и карактеризацију, као и одређивање комбинације материјала и плазмонских наноструктура која омогућава најбоље перформансе.