RACOLNS

Назив пројекта: РЕГИОНАЛНЕ АПСОЛУТНЕ ХРОНОЛОГИЈЕ КАСНОГ НЕОЛИТА У СРБИЈИ

Акроним: RACOLNS

Руководилац пројекта: Др Мирослав Марић

Научноистраживачке организације: Балканолошки институт САНУ; Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Археолошки институт Београд

Буџет: 164.470,03 ЕУР

Пројекат RACOLNS пружа нов приступ креирању хронологија апсолутних датума за период касног неолита на тлу Србије, како би се развој винчанске културе сместио у прецизнији временски оквир и с већом тачношћу одредило када су се догодили важни догађаји у историји ове неолитске културе. Нови приступ комбинује статистичке серијације покретних налаза и бајесијанског статистичког моделовања апсолутних радиокарбонских датума.

Истраживање ће се заснивати на пет студија случаја, односно на пет археолошких локалитета каснонеолитског периода у различитим регионима Србије, на којима би се оформила релативна хронологија на основу постојећих археолошких података (тј. Серијацијом откривених типова керамичких посуда). Ова релативна хронологија биће потом смештена у формални хронолошки модел у оквиру бајесијанског статистичког оквира и везана за 30 новоизмерених радиокарбонских датума из животињских или људских костију и угљенисаних остатака биљака. Овакав приступ демонстрирао би потенцијал коришћења архивских археолошких података у циљу креирања мреже хронолошки референтних тачака (у овом случају то су одабрани археолошки локалитети) да би се у апсолутном хронолошком смислу прецизно одредиле временске процене догађаја из периода винчанске културе.

Мрежа тачака/локалитета омогућила би нове увиде у динамику еволуције каснонеолитских винчанских друштава у Србији и боље објаснила промене које су се дешавале на овом подручју од краја шестог и током већег дела петог миленијума пре нове ере. Конкретно, то значи да би прецизније познавање хронологије омогућило и бољи увид у развој економије  друштва, обрасце насељавања, трговине, размене и кретања на централном Балкану током периода од приближно 1000 година.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Боље разумевање временског оквира од друге половине шестог миленијума пре нове ере до прве половине петог миленијума пре нове ере.

МЕТОДОЛОГИЈА: Користиће се комбинација статистичке серијације различитих типова керамичких посуда и бајесијанског статистичког моделовања апсолутних радиокарбонских датума како би се успоставила прецизнија хронологија догађаја за време трајања винчанске културе.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Израда прецизније хронолошке скале винчанске културе што ће омогућити јаснији увид у динамику догађаја током касног неолита на тлу централног Балкана.