RECLAIM

Назив пројекта: ПОЛИТИКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У СРБИЈИ: ПРЕДСТАВ(ЉАЊ)Е И ДЕМОКРАТСКИ ЛЕГИТИМИТЕТ

Акроним: RECLAIM

Руководилац пројекта: Др Јелена Лончар

Научноистраживачке организације: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Буџет: 94.960,66 ЕУР

Читав свет суочава се са кризом представничке демократије и мањком легитимности, због чега питања политичког представљања, одговорности и квалитета демократије све чешће привлаче пажњу истраживача. Пројекат RECLAIM покушава да помогне да боље разумемо процес политичког представљања, који би водио већој демократској легитимности и квалитетнијем односу између грађана и оних који тврде да их заступају – а политичарима, организацијама цивилног друштва и друштвеним покретима да ефективније и одговорније комуницирају са грађанима. Истраживачи такође очекују да ће пројекат подстаћи дебате на глобалном плану и отворити могућност за међународну сарадњу.

За разлику од досадашњег искуства чланова истраживачког тима – који су се углавном бавили појединим аспектима представљања – овај пројекат обухвата ширу перспективу и поседује научни и друштвени потенцијал, а садржи и нормативну димензију.

Објављивање резултата пројекта у престижним међународним часописима омогућиће научницима даље напредовање у академској каријери, као и повезивање и сарадњу са колегама из читавог света. Чланови пројектног тима у будућности виде себе на Факултету политичких наука, где планирају даље да истражују питање одговорности у политици и перспективе и ставове грађана.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Развијање теорије политичког представљања и демократске легитимности представљања. Упознавање грађана са начинима деловања њихових представника у Србији и указивање на значај релационих аспеката представљања.

МЕТОДОЛОГИЈА: Истраживање се ослања на конструктивистички заокрет. Кроз квалитативно истраживање анализираће се говори, тврдње и изјаве различитих представника на скупштинским седницама у последњих 20 година, у емисијама, новинским чланцима и на друштвеним мрежама. Биће урађено и више од 50 интервјуа.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Другачији поглед на политичко представљање у Србији и спајање конструктивистичког заокрета са нормативним питањима демократске легитимности. Резултати би требало да користе политичким представницима, институцијама и организацијама које имају за циљ унапређење квалитета демократије.