REPANCAN

Назив пројекта: ПРЕНАМЕНА ЛЕКОВА ЗА ТРЕТМАН АДЕНОКАРЦИНОМА ПАНКРЕАСА

Акроним: REPANCAN

Руководилац пројекта: Др Јелена Граховац

Научноистраживачке организације: Институт за онкологију и радиологију Србије; Медицински факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 194.075,79 ЕУР

Рак панкреаса је један од најсмртоноснијих канцера са петогодишњом стопом преживљавања од свега пет одсто и инциденцом у порасту. Да би скратили време и смањили високе трошкове развоја нових лекова у терапији рака панкреаса, истраживачи ће користити концепт реупотребе лекова и установиће нову примену за класу лекова агониста нискаринског рецептора (NISCH). Рецептор NISCH је доказани тумор супресор у раку дојке, а његови агонисти имају потенцијал да модулишу неколико аспеката патологије рака панкреаса: ћелијску инвазивност, преживљавање, метаболизам и компоненте микросредине.

У циљу проналажења иновативних опција за третман рака панкреаса кроз пројекат REPANCAN интегрисаће се биоинформатичка анализа, истраживања на молекуларном и ћелијском нивоу и ретроспективна студија на пацијентима кроз три специфична истраживачка циља: 1) испитивање нивоа експресије NISCH у узорцима тумора пацијената и у ћелијским модел-системима; 2) установљавање механизма деловања клинички одобрених нискаринских агониста на рак панкреаса; 3) ретроспективна анализа ефеката нискаринских агониста на прогресију рака панкреаса код пацијената.

Истраживачи очекују да ће њихов пројекат установити нови прогностички маркер, нову мету за развој лекова и поставити основе за реупотребу јефтиних безбедних лекова у лечењу једног од најмање проучаваних типова рака. Захваљујући пројекту, биће оформљен компетентан тим за истраживање рака панкреаса састављен од младих, али искусних научника и клиничара, као и студената докторских студија.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Формирање новог истраживачког тима који ће се бавити горућом потребом за новом и бољом терапијом за рак панкреаса.

МЕТОДОЛОГИЈА: Интегрисање биоинформатичке анализе, истраживања на молекуларном и ћелијском нивоу и ретроспективне студије на пацијентима.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Установљење новог прогностичког маркера, нове мете за развој лекова и постављање основе за реупотребу јефтиних и безбедних лекова у лечењу рака панкреаса.