RIBIDF

Назив пројекта: ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ЈОНСКИХ БИОФЛУИДА

Акроним: RIBIDF

Руководилац пројекта: Др Синиша Бикић

Научноистраживачке организације: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду; Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду

Буџет: 99.231,78 ЕУР

Предмет истраживања пројекта RIDIBF су физичке особине биојонских течности, које ће истраживачи добити суспензијом наночестица у одабраним јонским течностима. Те наночестице генерисаће се из отпадног биоматеријала попут пшеничне сламе, јечмене сламе, чокања, стабљике кукуруза, стабљике сунцокрета, стабљике соје, љуске лешника, љуске ораха, коштице шљиве и коштице кајсије–који је веома заступљен широм Војводине.

Потребно је, најпре, детаљно испитати физичке особине биојонских течности и сагледати њихову примену кроз проучавање хидрауличких параметара и параметара преноса топлоте. То је први корак до нових развијених флуида побољшаних физичких особина који ће своју примену пронаћи у различитим уређајима – измењивачима и акумулаторима топлоте, као и у хидрауличним уређајима.

Да би стигли до зацртаног циља, истраживачи ће користити експеримент и рачунарску динамику флуида (computational fluid dynamics – CFD). Физичке особине биојонских течности ће испитати експерименталним путем, а помоћу рачунарске динамике флуида истражиће хидрауличке параметре (пад притиска и коефицијент трења) и параметре преноса топлоте (Нуселтов број и коефицијент прелаза топлоте). Резултати рачунарске динамике флуида верификоваће се помоћу експерименталних података на постројењу које ће бити посебно конструисано за потребе реализације овог пројекта.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Унапређење и развој нових флуида који би се добили употребом пољопривредног отпада. Идеја је да се добију нанојонске течности побољшаних термофизичких особина уз што мање нарушавање реолошких особина у односу на базну јонску течност.

МЕТОДОЛОГИЈА: Експерименталним путем би се истражили: вискозност, густина, топлотна и електрична проводљивост, специфична топлота, индекс рефлексије, апсорпција и трансмисија светлости, док би рачунарска динамика флуида допринела прикупљању података о хидрауличким параметрима и параметрима преноса топлоте.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Развој нових биојонских течности добијених применом пољопривредног отпада, формирање истраживачке групе која ће се у будућности бавити истраживањем и развојем биојонских течности, унапређење професионалних компетенција младих истраживача, и унапређење лабораторијских капацитета за будућа истраживања биојонских течности.