ROLERS

Назив пројекта: МИСТЕРИОЗНА УЛОГА ЕПШТАЈН-БАР ВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ У РЕУМАТОИДНОМ АРТРИТИСУ И СИСТЕМСКОМ ЛУПУС ЕРИТЕМАТОЗУСУ: КОЈИ МАРКЕР ВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ МОЖЕ УКАЗИВАТИ НА ОКИДАЊЕ

Акроним: ROLERS

Руководилац пројекта: Др Ана Банко

Научноистраживачке организације: Медицински факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 131.051,15 ЕУР

Тридесет осам милиона људи у Европи пати од неког облика аутоимунског обољења, од којих су међу најчешћима аутоимунске реуматске болести. Њихова учесталост се више него десетоструко увећала у последњих 50 година. Ова обољења имају прогресиван ток, често непредвидиво реагују на терапију, а неретко доводе до инвалидитета. Нажалост, њихов узрок је и даље велика непознаница. Зна се да га чини више фактора и да би један од њих могао бити Епштајн-Бар вирус (ЕБВ), присутан код преко 90% хумане популације, где доживотно преживљава у организму и повремено се може поновно реактивирати. Теорије о вези овог вируса са аутоимунским болестима базирају се на великој сличности делова вируса са ћелијама нашег имунског система.

Како би испитао улогу ЕБВ-а у изазивању аутоимунских реуматских обољења, истраживачки тим анализираће код оболелих од реуматоидног артритиса и лупус еритематозуса бројне параметре инфекције овог вируса, пре и после терапије, као и гене задужене за имунски одговор. Циљ им је да утврде постоји ли код самих пацијената урођена предиспозиција да на ЕБВ инфекцију одреагују измењено у односу на здраву популацију, што за последицу има аутоимуност, али и да идентификују специфичне биомаркере важне за прогнозу аутоимунских реуматских обољења у односу вирус–домаћин.

Досадашња истраживања тока аутоимунских болести у Србији никада нису укључила вирусолошки аспект. Из тог разлога, резултати пројекта ROLERS биће први на том пољу, али ће уједно отворити могућност укључивања других клиничких грана које се баве осталим аутоимунским обољењима.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Идентификација нових биомаркера клиничког тока реуматоидног артритиса и лупус еритематозуса, како би се развили нови протоколи скрининга ових обољења, али и стратегије будућих терапијских клиничких студија.

МЕТОДОЛОГИЈА: Код пацијената који болују од реуматоидног артритиса и лупус еритематозуса, пре и након примењене терапије биће испитани бројни параметри вирусне (ЕБВ) инфекције: вредност виремије, титар антитела и специфичности генетичког материјала вируса. Анализираће се и део хуманих гена одговорних за имунску реакцију.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Идентификација специфичног маркера важног за прогнозу аутоимунских реуматских обољења у односу вирус-домаћин. Овакав резултат могао би касније имати примену и код других аутоимунских болести.