SENSOGENE

Назив пројекта: БИОСЕНЗОРИ ЗА РАК НА БАЗИ РЕГУЛАТОРНИХ ГЕНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА

Акроним: SENSOGENE

Руководилац пројекта: Др Александра Николић

Научноистраживачке организације: Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду; Биолошки факултет, Универзитет у Београду; Медицински факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 113.697,39 ЕУР

Будући да је рано дијагностиковање један од најважнијих услова за успешан третман канцера, пројекат SENSOGENE могао би да допринесе лечењу ове опаке болести. Тим младих биолога планира да регулаторне генске елементе који могу да препознају малигнитет на молекуларном нивоу искористи као биосензоре за откривање болести. Ови делови молекула ДНК реагују на промене у својој околини, од којих зависи њихова активност – која се релативно једноставно може измерити. Уз помоћ биоинформатичких метода које омогућавају анализу огромне количине података, истраживачи ће од великог броја регулаторних генских елемената издвојити најбоље кандидате за биосензоре.

Овакав приступ повезује молекуларну биологију и биосензорске технологије, ослањајући се на системску и синтетичку биологију као врло актуелне области савремене биомедицине. На овај начин пројектни тим ће установити нову област истраживања у нашој земљи, а у случају успешног развоја биосензора за малигне болести, SENSOGENE ће отворити могућност за пласирање новог типа дијагностичког средства на светско тржиште.

Истраживачи са Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Биолошког и Медицинског факултета Универзитета у Београду очекују да ће овај пројекат омогућити да се у свакодневну праксу уведу савремене методе које у Србији још нису нашле ширу примену, као што су биоинформатика и рад са тродимензионалним ћелијским културама – и да ће их резултати њихових истраживања снажније повезати са индустријом и колегама из иностранства.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Истраживање тога да ли регулаторни генски елементи могу да осете малигнитет на молекуларном нивоу и испитивање могућности њихове примене у молекуларној дијагностици тумора као биосензора на бази молекула ДНК.

МЕТОДОЛОГИЈА: За анализу активности одабраних кандидата у присуству малигних и немалигних узорака користиће се ћелије и ткива карцинома дебелог црева, јер су стадијуми развоја ове болести добро проучени и окарактерисани.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Развој новог молекуларног дијагностичког средства за детекцију карцинома које има потенцијал за побољшање и примену код различитих врста малигних болести. Увођење нових метода, изградња капацитета и унапређење међународне сарадње.