SerbRightWing

Назив пројекта: СРПСКЕ ДЕСНИЧАРСКЕ ПАРТИЈЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ, 1934–1941

Акроним: SerbRightWing

Руководилац пројекта: Др Драган Бакић

Научноистраживачке организације: Балканолошки институт САНУ; Институт за књижевност и уметност; Институт за филозофију и друштвену теорију, Универзитет у Београду

Буџет: 93.566,35 ЕУР

Политички живот Краљевине Југославије од њеног оснивања до капитулације био је веома динамичан и буран. Тренд бујајуће деснице у Европи тридесетих година 20. века одразио се на југословенску, па и на српску политичку сцену. Стога је за дубље разумевање међуратне политичке ситуације у Југославији неопходан озбиљан и свеобухватан увид у деловање српске деснице.

Пројектни тим истражиће главне одлике политичке идеологије и активности српске деснице у периоду од убиства краља Александра у октобру 1934. до разбијања Југославије у априлу 1941. Истраживачи ће анализирати српску секцију Југословенске радикалне заједнице (ЈЕРЕЗЕ), која је била странка на којој је почивао режим кнеза Павла, и екстремне фашистичке партије попут Југословенске народне странке (Борбаши) и ЗБОР-а, као и краткотрајну Српску радикалну странку Милана Стојадиновића, бившег председника владе и ЈЕРЕЗЕ. Поред тога, пројекат SerbRightWing испитиваће и десничарске идеје и ставове извесног броја истакнутих српских интелектуалаца (Милоша Црњанског, Владимира Велмар-Јанковића и клерика попут владике Николаја Велимировића и Јустина Поповића). Осим анализирања десничарске идеологије и политике, истраживаће је однос десничара према специфичном искуству изградње југословенске нације и државе, нарочито у релацији према српском националном идентитету.

Истраживачи очекују да стекну нова сазнања и увиде у тему која је досад била великим делом необрађена или је трпела од идеолошки мотивисане политизације. Поред академског значаја, важно је истаћи да овај пројекат има и друштвену релевантност у времену глобалне кризе и пратећег пораста екстремне деснице код нас и у свету.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Први и сразмерно потпун и заокружен преглед српске деснице. Намера истраживача је да понуде стручној и широј јавности нова и оригинална сазнања о српској десници у поменутом периоду.

МЕТОДОЛОГИЈА: Пројекат ће кренути од аналитичких парадигми које се користе у студијама фашизма и национализма, са амбицијом да, ослањајући се на мултидисциплинарни приступ, понуди свеже и оригиналне увиде на основу студије случаја српске деснице.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Приређена књига и база података о људима са српске деснице, која би требало да стимулише даљу научну дебату.