SMART Repurposing

Назив пројекта: SMALL MOLECULE ANTI-RNA-VIRUS THERAPY. REPURPOSING IMINOSUGARS AND CHLOROQUINE ANALOGUES AGAINST COVID-19

Акроним: SMART Repurposing

Руководилац пројекта: Проф. др Радомир Н. Саичић

Научноистраживачке организације: Хемијски факултет, Универзитет у Београду; Институт Пастер – Одсек за виралне популације и патогенезу, Париз; Институт за хемију, технологију и металургију – Центар за хемију у Београду; Иновациони центар Хемијског факултета у Београду, Универзитет у Београду

Буџет: 174.268,62 ЕУР

Пандемија вируса КОВИД-19 је изазвала здравствену кризу светских размера у свим аспектима живота. Како је за развој новог лека потребно неколико година, а за вакцину 12-18 месеци, један од могућих решења јесте пренаменовање лекова („drug repurposing“) који подразумева уочавање постојећих лекова који могу имати антивирусно дејство. Предност овог решења јесте брза примена лека, услед познавања фармакокинетичких особина и нежељених ефеката, али је недостатак овог решења ниска ефикасност. Пројекат SMART Repurposing ће развијати примену иминошећера као потенцијалног лека. Како вирус не може сам да ствара своје протеина, он користи ћелије домаћина. Иминошећери спречавају синтезу вирусних протеина, а самим тим и развој болести. Приступ полази од познатих иминошећера, испитује њихову способност инхибиције синтезе вирусних протеина, при чему ће најперспективнији кандидате бити подвргнути тестовима антивирусне активности. Добијени резултати биће анализирани рачунарским методама, на основу чега ће бити дизајниране и синтетисане нове генерације иминошећера, од којих ће најактивнија једињења бити кандидати за лек. Други правац нашег истраживања односи се на хидроксихлорокин, чија концентрација у плућном ткиву, током инфекције, опада испод потребног нивоа, услед пада pH вредности изазваног пнеумонијом и евентуалном применом респиратора. Ми ћемо дизајнирати, синтетисати и испитати хидроксихлорокинске деривате који би требало да имају побољшана својства и израженији терапеутски ефекат.    

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Коришћење постојећих лекова са антивирусним својствима како би се дизајнирали лекови који се могу користити у лечењу болести изазване вирусом КОВИД-19.

МЕТОДОЛОГИЈА: Тестирање антивирусне активности иминошећера и анализа резултате уз помоћ рачунарских метода на основу које је могуће дизајнирати и синтетисати нове генерације иминошећера. Дизајнирање, синтетисање и испитивање хидроксихлоринских деривата који се користе у терапији пацијената оболелих од КОВИД-19 вируса.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Дизајнирање и синтетисање нове генерација иминошећера који се могу користити као кандидати за лек у терапији пацијената оболелих од вируса КОВИД-19. Такође, дизајнирање и синтетисање хидроксихлоринских деривата који ће имати терапеутски ефекат на пацијенте који током болести имају смањене нивоа хидроксихлорокина у плућном ткиву.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Интернет презентација пројекта: На следећем ЛИНКУ.