Специјални програм истраживања COVID-19

Специјални програм истраживања COVID-19 има за циљ финансирање пројеката који ће допринети ефикасном научном одговору на COVID-19 пандемију изазвану SARS-CoV-2 вирусом и омогућити бољу спремност и реаговање друштва на ову пандемију.

Програм је инициран и припреман под околностима ванредног стања које је у Републици Србији проглашено поводом COVID-19 пандемије. Имајући у виду значај укључивања научне заједницe, овај Програм има посебан стратешки значај за Републику Србију и њене грађане.

Програм подржава примењена научна истраживања, креирање интердисциплинарних и мултидисциплинарних тимова и конзорцијумско подношење пројеката.

Фонд за науку Републике Србије финансира 14 пројеката у оквиру Специјалног програма истраживања COVID-19. Пројекти се реализују у периоду 2020-2022 године.

Одобрени су пројекти из следећих области науке: 11 из области биомедицинских наука, 2 из области економских, социолошких, психолошких истраживања и управљања сложеним системима, 1 пројекат из области биомедицинског инжењерства и информационих технологија.

Укупан буџет одобрених пројеката: 1.975.435,71 еура

Минимални буџет по пројекту: 46.866 еура

Mаксималан буџет по пројекту: 406.612 еура

Трајање пројеката: од 12 до 24 месеца

Листу одобрених пројеката за финансирање можете видети на следећем ЛИНКУ.

СТАТУС ПРОГРАМА: У току је завршно извештавање на програму.

Програм се финансира из зајма Светске банке кроз Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији (SAIGE).