Step2PolyGreen

Назив пројекта: A step to green polyester products: Sustainable solutions for everyday objects

Акроним: Step2PolyGreen

Руководилац пројекта: Др Павле Спасојевић

Научноистраживачке организације: Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу; Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду ДОО; Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду; Иновациони центар Хемијског факултета у Београду

Буџет: 176.017,84 ЕУР

Данас се већина полимерних материјала, познатијих као пластични материјали, добија од нафте. Ови материјали се користе за најразличитије свакодневне производе, као што су кућишта звучника, комади намештаја, играчке за децу или медицинска опрема. Ипак, проблем са коришћењем нафте у производњи је у томе што је то ограничени ресурс који ће се у једном тренутку потрошити, док њена прерада и употреба значајно утичу на загађење животне средине.

Истраживачи на пројекту Step2PolyGreen раде на развоју технологије за производњу једног типа пластике употребом искључиво биообновљивих сировина чије коришћење не оставља штетне последице по животно окружење. Пре свега, пројекат ће из производње незасићених полиестарских смола, односно пластичног материјала, искључити испарљиво и токсично органско једињење стирен. Уместо њега, истраживачи ће користити обновљиве ресурсе, као што су итаконати и наноцелулоза, који ће се добијати из пољопривредног и прехрамбеног отпада. На овај начин се развија иновативна производња заснована на употреби зелених композита.

Овај пројекат ће направити мост између науке и индустрије развојем комерцијално конкурентних полимерних материјала добијених из биоовновљивих извора. Истраживачи ће се повезати са компанијама које ће уз ову иновативну технологију производити кућишта звучника, кухињске радне плоче и комаде намештаја.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Производња комерцијално конкурентних полимерних материјала добијених у потпуности из биообновљивих извора – незасићених полиестерских смола (НПС).

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Хемијски дизајн НПС-а на бази итаконата, оптимизација добијања наноцелулозе из различитих врста отпадног материјала, који ће се користити у производњи полимерних материјала. Развој технологије за производњу кућишта звучника, кухињских радних плоча и комада намештаја.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ: Комерцијалиjација НПС-а из биообновљивих извора и оптимизација технологије кроз употребу у постојећим индустријским постројењима. Циљ је производња по конкурентној цени уз сарадњу са хемијском индустријом, индустријом намештаја, дрвном индустријом, пољопривредом, прехрамбеном и текстилном индустријом.