STOLKit

Назив пројекта: АЛАТ ЗА ИНТЕГРИСАЊЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У МОДЕЛИРАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ СУЗБИЈАЊА БОЛЕСТИ ПРОУЗРОКОВАНИХ СТОЛБУР ФИТОПЛАЗМОМ У ОДРЖИВОЈ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Акроним: STOLKit

Руководилац пројекта: Др Милана Митровић

Научноистраживачке организације: Институт за заштиту биља и животну средину

Буџет: 25.261,66 ЕУР

Фитоплазме из столбур групе су биљни патогени који узрокују болести код великог броја пољопривредних култура широм света, драстично смањујући њихове приносе. Полифагни инсекти вектори и коровске биљке као перманентни извори инокулума играју главну улогу у епидемиологији фитоплазматичних обољења, јер им омогућавају више начина за преношење и опстанак у различитим усевима. Услед флуктуација на тржишту узгајивачи се окрећу решењима која ће им обезбедити финансијску стабилност, због чега се све чешће опредељују за гајење монокултура или свега неколико биљних култура. Континуирано узгајање биљака које су домаћини патогена доприноси појави епидемије болести проузроковане столбур фитоплазмом, што наноси огромну материјалну штету пољопривредницима и демотивише их да своју производњу учине разноврснијом.

Истраживачки тим пројекта STOLKit израдиће флексибилан и иновативан алат који ће омогућити пољопривредним произвођачима да препознају ризике од епидемије болести проузроковане столбур фитоплазмом и предложити им адекватне мере да заштите своје усеве.

Истраживачи истичу да ће њихов алат бити примењив не само у Србији, већ и било где у Европи, јер ће обухватити све релевантне податке за подручје Старог континента о биљкама домаћинима фитоплазме и инсектима векторима. Компилација ових референтних података у форми компендијума биће бесплатна, двојезичка (српски и енглески) имјавно доступна на интернет страници научноистраживачке организације.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Успостављање алата који омогућава интегрисање процене ризика у процес доношења одлука у одрживој пољопривредној производњи.

МЕТОДОЛОГИЈА: Флексибилан и иновативан методолошки оквир који ће пољопривредним произвођачима омогућити да препознају ризике од епидемије болести проузроковане столбур фитоплазмом и примену адекватних мера заштите усева.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Овај алат помоћи ће пољопривредним произвођачима да доносе одлуке о подизању усева и засада, а да притом узму у обзир све потенцијалне ризике од појаве болести.