StrainedFeSC

Назив пројекта: ЕФЕКТИ НАПРЕЗАЊА КОД СУПЕРПРОВОДНИКА ИЗ КЛАСЕ ГВОЖЂА ХАЛКОГЕНИДА

Акроним: StrainedFeSC

Руководилац пројекта: Др Ненад Лазаревић

Научноистраживачке организације: Институт за физику у Београду, Универзитет у Београду

Буџет: 199.789,40 ЕУР

Откривени пре више од једне деценије, суперпроводници на бази гвожђа и даље представљају велики изазов у физици кондензованог стања материје. Иако је узајамни утицај кристалне решетке, магнетизма и суперпроводности и даље неразјашњен, блискост различитих фаза омогућава контролу особина ових материјала спољашњим параметрима. Гвожђе-халкогениди пружају јединствену прилику за то.

Претходних година, нееластично (Раманово) расејање светлости дало је значајне информације о флуктуацијама, нематичности, магнетизму и суперпроводности. Упркос квалитативном слагању експерименталних података добијених на монокристалима FeSe, постоје битна неслагања у њиховој интерпретацији, а у вези са кључним питањима о типу магнетизма и пореклу нематичности. Како би ова контроверза била разрешена, планирана је детаљна студија Fe(Se:S), где ће, поред супституцијалног допирања, напрезање бити коришћено као експериментални параметар. Додатне информације о утицају напрезања на локалну електронску структуру и могућем орбиталном уређењу, биће добијене техникама скенирајуће микроскопије.

Овај пројекат пружиће значајан допринос, јер је, у доба све веће потражње за електричном енергијом, развој нове генерације суперпроводника на бази гвожђа од пресудног значаја за даљи индустријски развој. Истраживачи истичу да ће им StrainedFeSC бити одскочна даска за даљи развој и унапређење експерименталних поставки, као и да ће им помоћи у опремању лабораторије.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Дешифровање комплексне међуповезаности, као и утицаја једноосног напрезања на вибрационе, електронске и спинске степене слободе код гвожђе-халкогенида.

МЕТОДОЛОГИЈА: Испитивање вибрационог, електронског и спинског степена слободе гвожђехалкогенида у широком температурном опсегу применом метода нееластичног расејања светлости.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Допринос разумевању појаве суперпроводности код суперпроводника на бази гвожђа. Разматрање потенцијала за примену ових материјала код нове генерације суперпроводних уређаја базираних на напрезању.