ПРОГРАМ COVID-19: Eвалуација 26 предлога пројеката још увек у току

Фонд за науку обавештава руководиоце и чланове пројектних тимова који су конкурисали за Специјални програм истраживања COVID-19 да је други круг евалуације 26 предлога пројеката још увек у току.

Програмски одбор у другом кругу још увек евалуира пристигле целокупне предлоге пројеката, а тренутно се ради анализа буџета предложених пројеката. У току данашњег дана, до средине следеће недеље, Фонд за науку ће контактирати руководиоце са захтевима за појашњење, образложење или смањење буџета.

Након завршетка евалуације, ранг листа се упућује на сагласност Научном савету и Управном одбору, након чега ће бити објављена ранг листа одобрених пројеката.

Објављивање коначне ранг листе одобрених пројеката очекује се у другој половини септембра. Као и до сада, Фонд за науку ће објавити резултате на веб страници овог позива, а руководиоци пројеката ће путем мејла добити резултате евалуације својих предлога пројеката.

Најбоље рангирани пројекти из области (био)медицинских наука, (био)медицинског инжењерства и информационих технологија, економских, социолошких, психолошких истраживања и управљања сложеним системима, биће финансирани у оквиру расположивих средстава Програма, чији укупан буџет износи 2.000.000 евра. Средства су обезбеђена из кредита Светске банке, пројекат SAIGE.

На основу предложених износа буџета пројеката који су позвани у други круг, при чему најмањи износи 25.362 ЕУР а највећи 500.000 ЕУР, очекује се да ће у оквиру овог Јавног позива бити финансирано између 8 и 18 пројеката.