ПРОГРАМ ИДЕНТИТЕТИ: Коначна ранг листа пројеката одобрених за финансирање

У оквиру Програма ИДЕНТИТЕТИ, Фонд за науку Републике Србије ће у наредне две године финансирати 16 пројеката на којима ће учествовати 115 истраживача из 29 научноистраживачких организација.

Програм ИДЕНТИТЕТИ је први програм Фонда за науку намењен финансирању искључиво пројеката из области друштвених и хуманистичких наука.

На програм је конкурисало 1300 истраживача из 106 научноистраживачких организација са 160 предлога пројеката. Након административне провере коју је обављао Фонд за науку Републике Србије, предлози пројеката су прослеђени у први степен евалуације. Након првог степена евалуације, у оквиру којег су сваки предлог пројекта оцењивали независни инострани рецензенти према критеријумима изврсности, утицаја и реализације, у други степен евалуације је упућено 33 предлога пројекта.

У оквиру другог степена евалуације у просторијама Фонда за науку је одржано представљање 33 предлога пројеката пред Програмским одбором за евалуацију. Други степен евалуације предлога пројеката је вршио Програмски одбор за евалуацију који чине пет иностраних стручњака.

Као што је прописано правилима Акта о циљевима, начину реализације и условима финансирања пројеката у оквиру Програма ИДЕНТИТЕТИ, да би Предлог прошао евалуацију Програмског одбора за евалуацију, оцена из другог степена евалуације не сме бити мања од 70 поена.

Коначна оцена евалуације (након оба степена евалуације) добија се множењем оцене из првог степена евалуације фактором 0,6 и сабирањем са оценом из другог степена евалуације  помножене са фактором 0,4.

Програмски одбор по опадајућим вредностима коначних оцена евалуације предлога пројеката саставља ранг листу пројеката предложених за финансирање тако да буџети пројеката са ранг листе у збиру не буду већи од укупног буџета Програма, као што је прописано Актом Програма ИДЕНТИТЕТИ.

На коначној ранг листи пројеката који су одобрени за финансирање налази се 16 пројеката.

Укупан буџет одобрених пројеката износи 1.999.993,80 евра, а средства су обезбеђена из буџета Републике Србије. Минимални одобрени буџет пројекта износи 73.063,30 евра, док максимални одобрени буџет пројекта износи 145.763,81 евра.

Носиоци пројеката су научноистраживачке организације из Београдa (10), Нишa (3), Новог Сада (2), и Сремске Каменице (1), а као партнери на пројекту учествују научноистраживачке организације из Београда, Новог Сада, Ниша, Новог Пазара, Сремске Каменице и Косовске Митровице.

На 16 пројеката који су одобрени за финансирање, 10 руководилаца пројеката су жене.

Коначну ранг листу пројеката одобрених за финансирање можете преузети ОВДЕ.

Фонд за науку ће у наредном периоду обавестити руководиоце, чији су предлози пројеката одобрени за финансирање, о наредним корацима и припреми документације за потписивање уговора о финансирању реализације пројеката.

Честитамо свим истраживачким тимовима и научно-истраживачким организацијама чији су пројекти одобрени и захваљујемо се свим учесницима на уложеном труду и интересовању за Програм ИДЕНТИТЕТИ!