BioSolAfla

Назив пројекта: БИОПРОЦЕСНО РЕШЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АГЕНСА ЗА БИОЛОШКУ КОНТРОЛУ АФЛАТОКСИГЕНЕ ASPERGILLUS ВРСТЕ

Акроним: BioSolAfla

Руководилац пројекта: Др Јована Граховац

Научноистраживачке организације: Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду; Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду

Буџет: 170.000,00 ЕУР

Међународна агенција за истраживање рака уврстила је афлатоксин у прву групу канцерогених супстанци. Нажалост, климатске промене погодују његовој продукцији, па се очекује да овај проблем у будућности буде још израженији. С обзиром на то да читав ланац контаминације започиње на кукурузним пољима, на којима токсигене врсте гљива продукују ову супстанцу, истраживачки тим деловаће управо на овом месту. Досад су се за ову намену најчешће користили пестициди, али је утврђено да они могу негативно да утичу на здравље и животну средину.

Истраживачи се залажу за сузбијање штетних врста гљива уз помоћ корисних микроорганизама који већ постоје у природи. Применом биолошког агенса на тржиште би се пласирао здравствено безбеднији кукуруз који може да оствари вишу цену и да има већи извозни потенцијал. При дефинисању биотехнолошког поступка предност ће имати одржива производња, уз минималан утрошак енергије и превенцију настанка отпада.

У прошлости је развијено више ефикасних биолошких препарата чија производња није заживела због неконкурентне цене и неповерења пољопривредних произвођача. Како би се отклониле ове препреке потенцијалној комерцијализацији добијеног препарата, широм земље организоваће се обуке за пољопривреднике о могућностима примене биоконтролних агенаса. Како научници који се баве биопестицидима често нису довољно мотивисани да учествују у даљем развоју, регистрацији и комерцијализацији производа, мултидисциплинарни карактер истраживачког тима представља његову додатну вредност.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Развој иновативног и одрживог биопроцесног решења за производњу биолошког агенса намењеног сузбијању појаве и уласка афлатоксина у ланац исхране. Подизање свести пољопривредних произвођача и шире заједнице о предностима примене биолошке контроле.

МЕТОДОЛОГИЈА: Пројектни тим одабраће микроорганизам најбољих карактеристика, а затим ће дефинисати сировине и услове производње који ће омогућити добијање ефикасног средства уз минималне трошкове. Биће испитано и стање на тржишту биолошких препарата у Србији.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Нови биотехнолошки поступак производње биолошког агенса намењеног сузбијању афлатоксигених гљива на нивоу лабораторијског биореактора, што ће представљати кључни корак ка омасовљавању производње и оснаживању међународне сарадње.