Органи Фонда

Органи Фонда за науку су: директор, Надзорни одбор, Управни одбор и Научни савет Фонда за науку.

Директор

др Милица Ђурић – Јовичић

Управни одбор

др Вујо Дрндаревић

Председник УО

Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

професор у пензији

др Владан Вулетић

Члан УО

Масачусетски технолошки институт (МИТ, САД)

професор

др Момчило Павловић

Члан УО

Институт за савремену историју, Универзитет у Београду

научни саветник

мр Гордана Даниловић – Грковић

Члан УО

Научно-технолошки парк Београд

в.д. директор

др Јован Бабић

Члан УО

Филозофски факултет, Универзитет у Београду

професор

Надзорни одбор

Проф. др Радован Пејановић, Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет

Проф. др Милорад Филиповић, Универзитет у Београду – Економски факултет

Проф. др Марија Игњатовић, Универзитет у Нишу – Правни факултет

Научни савет

Академик др Стеван Пилиповић, Српска академија наука и уметности

др Александар Белић, Институт за физику Београд – Универзитет у Београду

др Нина Обрадовић, Институт техничких наука САНУ

др Душан Старчевић, професор емеритус, Факултет организационих наука Универзитета у Београду

проф. др Александар Јововић, Машински факултет Универзитета у Београду

проф. др Снежана Б. Пајовић, Медицински факултет Универзитета у Нишу

Академик др Миодраг Чолић, Институт за примену нуклеарне енергије – Универзитет у Београду

проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, Агрономски факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу

др Небојша Илић, Научни институт за прехрамбрене технологије у Новом Саду

проф. др Јасна Милошевић Ђорђевић, Универзитет Сингидунум – Факултет за медије и комуникације у Београду

проф. др Зорица Младеновић, Економски факултет Универзитета у Београду

др Александар Растовић, Историјски институт у Београду

др Љиљана Рогач Мијатовић, Факултет драмских уметности Универзитета у Београду

Игор Богићевић, Seven Bridges Genomics д.о.о Београд

проф. др Ђорђе Јанаћковић, Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. Београд