Програм Идеје

Програм ИДЕЈЕ омогућава финансирање пројеката који се базирају на изврсним идејама које могу у будућности имати значајни утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини, укључивање изврсних истраживача у научноистраживачки рад, јачање професионалних капацитета истраживача и стварање нових пројектних тимова.

Програм ИДЕЈЕ је највећи програм Фонда за науку РС.

Програм омогућава истраживачима да дефинишу сопствене програме истраживања, да оформе сопствене тимове и да сарађују са одговарајућим лабораторијама, истраживачким центрима и привредом у Србији и у свету.

Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима.

Програм се реализује у оквиру четири потпрограма за развој научних истраживања у следећим научним областима: природне науке; техничко-технолошке науке; (био)медицинске науке; друштвене и хуманистичке науке.

Укупан буџет програма: 24.000.000 евра 30.000.000 евра

Максималан буџет по  пројекту: до 300.000 евра уз могућност додатног буџета за капиталну опрему у износу до 200.000 евра

Трајање пројеката: 36 месеци

Јавни позив за Програм ИДЕЈЕ затворен је 7, октобра 2020. године. На конкурс се пријавило укупно 9.096 истраживача са 917 предлога пројеката.

Статус: Завршена је евалуација предлога пројеката

Коначне ранг листе пројеката који су одобрени за финансирање:

  1. Коначна ранг листа пројеката из области природних наука – ЛИСТА
  2. Коначна ранг листа пројеката из области техничко-технолошких наука – ЛИСТА
  3. Коначна ранг листа пројеката из области (био)медицинских наука – ЛИСТА
  4. Коначна ранг листа пројеката из области друштвених и хуманистичких наука – ЛИСТА