PROTECTA

Назив пројекта: ПРОДУКТИ КАО АЛТЕРНАТИВНИ БИОЦИДИ ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ: СНАГА ПРИРОДЕ

Акроним: PROTECTA

Руководилац пројекта: Др Никола Унковић

Научноистраживачке организације: Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Буџет: 140.329,97 ЕУР

Организми попут микроскопских гљива често изазивају трајне естетске и структурне промене на објектима културне баштине – фрескама, споменицима, уметничким сликама. Предмет истраживања пројекта PROTECTA је одређивање степена угрожености и оштећења одабраних културних добара у Србији, као и потрага за адекватним природним продуктом чија ће примена омогућити сузбијање раста штетних организама без нежељених ефеката по дела или објекте. Када је о Србији реч, допринос пројекта огледа се у одрживом очувању културних добара, као и њиховој кандидатури за Листу светске и европске културне баштине. Такође, подстаћи ће се међународна сарадња кроз билатералне пројекте и пројекте ЕУ, с обзиром на то да је реч о проблему са којим се суочава глобално културно наслеђе.

Новина у односу на претходна истраживања јесте увођење најсавременијих метода за утврђивање присуства и идентификацију плесни, које ће открити скривене трезоре разноврсних, а по културну баштину веома штетних микроорганизама. Такође, природни продукти пореклом из биљака и добрих бактерија биће тестирани први пут на лабораторијски дизајнираним моделима који имитирају истраживана културна добра у реалним условима.

Актуелност теме и досадашњи резултати тиму обезбеђују подршку Биолошког факултета, али и бројних институција културе са којима имају дугогодишњу сарадњу у решавању проблема конзервације културних добара изазваних биолошким агенсима. Након пројекта PROTECTA, истраживачи планирају да наставе истраживања у вези са применом биолошких достигнућа у другим природним дисциплинама, као и у областима друштвених наука.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Стварање нових наноматеријала са способношћу ефикасне циљане терапије рака мозга. Реализација нових метода које би омогућиле да се путем дијагностике магнетном резонанцом, након првог третмана, утврди да ли су наноматеријали успешно стигли у жељено ткиво рака.

МЕТОДОЛОГИЈА: Нови наноматеријали биће синтетисани на бази мезопорозних силикатних наночестица. Њиховаповршина биће модификована биомолекулима који имају способност селективног везивања за ткиво рака мозга, док ће наноматеријал садржати и молекуле који мењају контраст околног ткива.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Да се нови наноматеријали и иновативна метода представе на значајним светским конференцијама, да публикација резултата буде објављена у врхунским научним часописима, као и да се патентирају нове технологије.