Добро дошли у Фонд за науку Републике Србије.

Фонд за науку Републике Србије је државна организација која пружа подршку научно-истраживачкој делатности. Основан је у марту 2019. године са циљем да се обезбеде подршка и услови за континуирани развој научно-истраживачких и развојних активности у Републици Србији, неопходних за напредак друштва заснованог на знању.

Изврсност

Фонд за науку подржава пројекте са јасним и одрживим циљевима, концептом и систематичном и добро осмишљеном методологијом рада. Висок ниво научне изврсности, квалитета и иновативности идеја представља фундаменталну вредност свих пројеката Фонда.

Утицај

Пројекти треба да допринесу решавању релевантних друштвених тема. Квалитет предлога оцењује се на основу употребне и дисеминационе вредности очекиваних резултата. Пројектне активности и резултати представљају се различитим циљним групама.

Реализација

Пројекти поседују ефикасан плана рада и усклађеност средстава са циљевима, задацима и очекиваним резултатима. Вреднује се комплементарност учесника и висок ниво експертизе тима као целине. Учесници имају ресурсе и знање да испуне улогу и додељене задатке на пројекту.
Програми

Стварамо програме који подстичу развој читавог друштва.

Програми Фонда за науку су разноврсни тако да одговарају на различите друштвене изазове – технолошки развој, подршку напредним идејама, развој кадрова, изградњу научне инфраструктуре, интеграцију у међународне научне токове, сарадњу науке и привреде и друго.
Повећање средстава за науку и истраживања.
Научна изврсност и квалитет у истраживањима.
Аутономан, транспарентан и непристрасан приступ.

НОВИ ПРОГРАМИ У 2023. ГОДИНИ

ПРОМИС 2023

Подршка младим истраживачима и научницима у раној фази каријере
(све научноистраживачке области)
Отварање Јавног позива: Q2 2023
Трајање програма: 2 године

ДОКАЗ КОНЦЕПТА

Тестирање научних идеја, хипотеза или претпоставки са могућностима комерцијалне примене
Отварање Јавног позива: Q2 2023
Трајање програма: 1 година

ДИЈАСПОРА 2023

Сарадња српске науке са дијаспором кроз реализацију заједничких пројеката
(све научноистраживачке области)
Отварање Јавног позива: Q3/Q4 2023
Трајање програма: 2 године

ИДЕЈЕ 2023

Подршка основним и примењеним истраживањима заснованим на изврсним идејама (све научноистраживачке области)
Отварање Јавног позива: Q3/Q4 2023
Трајање програма: 3 године

0+

Истраживача у Републици Србији

0

Истраживача из Србије на одобреним пројектима Фонда за науку РС

0

Женe на одобреним пројектима Фонда за науку РС

0

Мушкараца на одобреним пројектима Фонда за науку РС

Најновије вести