Добро дошли у Фонд за науку Републике Србије.

Фонд за науку Републике Србије је државна организација која пружа подршку научно-истраживачкој делатности. Основан је у марту 2019. године са циљем да се обезбеде подршка и услови за континуирани развој научно-истраживачких и развојних активности у Републици Србији, неопходних за напредак друштва заснованог на знању.

Изврсност

Фонд за науку подржава пројекте са јасним и одрживим циљевима, концептом и систематичном и добро осмишљеном методологијом рада. Висок ниво научне изврсности, квалитета и иновативности идеја представља фундаменталну вредност свих пројеката Фонда.

Утицај

Пројекти треба да допринесу решавању релевантних друштвених тема. Квалитет предлога оцењује се на основу употребне и дисеминационе вредности очекиваних резултата. Пројектне активности и резултати представљају се различитим циљним групама.

Реализација

Пројекти поседују ефикасан плана рада и усклађеност средстава са циљевима, задацима и очекиваним резултатима. Вреднује се комплементарност учесника и висок ниво експертизе тима као целине. Учесници имају ресурсе и знање да испуне улогу и додељене задатке на пројекту.
Програми

Стварамо програме који подстичу развој читавог друштва.

Програми Фонда за науку су разноврсни тако да одговарају на различите друштвене изазове – технолошки развој, подршку напредним идејама, развој кадрова, изградњу научне инфраструктуре, интеграцију у међународне научне токове, сарадњу науке и привреде и друго.
Повећање средстава за науку и истраживања.
Научна изврсност и квалитет у истраживањима.
Аутономан, транспарентан и непристрасан приступ.

НОВИ ПРОГРАМИ У 2024. ГОДИНИ

ИДЕЈЕ 2023

Подршка основним и примењеним истраживањима заснованим на изврсним идејама (све научноистраживачке области)
Трајање програма: 3 године
Статус програма: Програм припремљен
Отварање програма: По обезбеђивању потребног буџета

ДИЈАСПОРА 2024

Ваучери за путовања истраживача из дијаспоре (све научноистраживачке области)
Трајање програма: 1 годинa
Статус програма: Програм у припреми
Отварање Јавног позива: Други квартал 2024. године

0

Програма за финансирање научноистраживачких пројеката

0

Пројеката одобрено кроз програме Фонда за науку

0+

Истраживача подржано кроз пројекте на програмима

0

Научноистраживачких организација подржано кроз пројекте

Најновије вести