Програми

Фонд за науку нуди разноврсне програме који су осмишљени тако да одговарају на различите друштвене изазове и потребе. Програми подржавају технолошки развој, напредне и иновативне идеје, развој кадрова, лабораторија и истраживања, изградњу научне инфраструктуре, интеграцију у међународне научне токове, сарадњу науке и привреде и друге теме од стратешког и друштвеног значаја.
Развој

Развој

Програм подржава основна и примењена истраживања и технолошки развој који се баве конкретним потребама друштва и привреде.
Стратегија

Стратегија

Програм одговара на проблеме дефинисане у складу са релевантним стратегијама Владе Р. Србије и паметном специјализацијом (РИС3).
Људи

Људи

Програм је намењен развоју кадрова кроз подршку истраживањима, формирању лабораторија, међународне сарадње и друго.

Млади истраживачи
Програм је намењен младим истраживачима, докторандима и постдокторандима за подршку њихових иновативних идеја и истраживања.
Идеје

Идеје

Програм, кроз стално отворене јавне позиве, омогућава финансирање развојних пројеката заснованих на изврсним идејама.

Инфраструктура

Инфраструктура

Програм подржава формирање, изградњу, одржавање и унапређење институција и лабораторија, у складу са стратегијама Р. Србије.

Сарадња

Сарадња

Програм подржава међународну сарадњу и укључивање појединаца, тимова и институција у релевантне међународне пројекте (Х2020 и други).

Иновације

Иновације

Програм подржава сарадњу са привредом и примену истраживања. Реализује се са Фондом за иновациону делатност и привредним субјектима.
Промоција

Промоција

Програм подржава промоцију науке, технолошког развоја и иновација у циљу подизања опште друштвене свести о значају науке.
Публикације

Публикације

Програм подржава развој домаћих публикација које имају међународни углед или публикација од стратешког интереса за Р. Србију.
Креативност

Креативност

Програм подржава развој науком инспирисаних идеја у уметности и креативности, заснованих на научним концептима, методама и материјалима.
Остало

Остало

Други релевантни програми са малим буџетом могу бити предложени у складу са текућим потребама.