У сусрет затварању Јавног позива за програм ИДЕЈЕ

Крајњи рок за подношење предлога научноистраживачких пројеката у оквиру програма ИДЕЈЕ се ближи – у среду, 7. октобра 2020. у 15.00 часова, биће затворен први Јавни позив Фонда за науку Републике Србије за овај програм.

Програм ИДЕЈЕ је до сада највећи програм Фонда за науку. Отворен је за основна и примењена истраживања у свим научноистраживачким областима, а укупан буџет опредељен за овај програм износи 24 милиона евра (највећи буџет појединачног пројекта износи до 300.000 евра, уз изузетак куповине капиталне опреме и у том случају може бити одобрено до 500.000 евра за пројекат).

Програм има за циљ финансирање пројеката базираних на изврсним идејама, које могу у будућности имати значајни утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини, укључивање изврсних истраживача у научноистраживачки рад, јачање професионалних капацитета истраживача и стварање нових пројектних тимова.

Почевши од 11. марта, када је Јавни позив за програм ИДЕЈЕ расписан, Фонд за науку активно комуницира са заинтересованим истраживачима како би се што боље припремили и поднели предлог пројекта у оквиру овог програма.

Ситуација изазвана пандемијом корона вируса и уведено ванредно стање у Републици Србији довели су до двоструког померања првобитно постављеног рока за подношење предлога пројеката (рок је са 6. јуна померен на 7. август, а потом на 7. октобар). На овај начин је пружена прилика свим заинтересованим научницима да превазићу потешкоће које су уследиле услед пандемије и припреме предлог истраживања за ИДЕЈЕ.

У овом периоду отворена врата су пресељена у онлајн сферу:

13 онлајн сесија отворених врата организовао је Фонд за науку

688 истраживача учествовало је на отвореним вратима

2.500 мејлова са питањима у вези са програмом

935 објављених одговора на постављена питања

Одговори са отворених врата налазе се на следећем линку.

Објављен је и документ Најчешће постављена питања у коме су обједињена питања пристигла путем мејл адресе посвећене програму ИДЕЈЕ. У овом документу је садржано и упутство за руководиоце пројеката: „Услови у погледу научних радова које мора да задовољи руководилац пројекта“, као и водич кроз максималне нето месечне накнаде члановима тима за учешће на пројектима програма ИДЕЈЕ.

Истовремено, Фонд за науку је радио на ширењу базе иностраних рецензената у оцењивању научноистраживачких пројеката кроз отворени позив на линку и путем оглашавања на друштвеним мрежама и научним порталима. Пројекте ће у оба степена оцењивати инострани стручњаци.

Промене у процедури евалуације у односу на досадашње програме: За разлику од претходних програма где је оцена након првог степена била аритметичка средина три рецензије без обзира на евентуална већа одступања између оцена, у програму ИДЕЈЕ је у таквим случајевима процедурално предвиђено тражење консензуса. Као што је дефинисано чланом 25. Акта програма ИДЕЈЕ, у случају да се највиша и најнижа укупна оцена дата од стране рецензената разликују за више од 15% од максималног броја поена, комисија Фонда за науку констатоваће несклад и координираће рад рецензената тако да постигну консензус или да образложе разлику мишљења.

Евалуација у другом степену реализоваће се у оквиру четири панела у којима ће учествовати по пет стручњака (1) Панел за за природне науке; (2) Панел за техничко-технолошке науке; (3) Панел за (био)медицинске науке; и (4) Панел за друштвене и хуманистичке науке). Позив за чланове Програмског одбора за евалуацију у другом степену биће отворен у првој недељи октобра.

Због отежаних услова путовања, предвиђено је да презентације и одбране пројеката у другом кругу евалуације буду реализоване онлајн путем интернет платформе пред члановима Програмског одбора за евалуацију који ће такође учествовати онлајн.

Подношење предлога пројеката путем портала еУправа: Због велике заинтересованости научне заједнице за програм ИДЕЈЕ, Фонд за науку подсећа све предлагаче пројеката да се на време региструју/провере своје налоге на порталу еУправа Републике Србије (https://eid.gov.rs/) путем којег ће једино бити могуће поднети предлог пројекта. Такође, молимо вас да тестирате своје рачунаре и претраживаче, још једном се подсетите шта је све од документације потребно да доставите (ЛИНК ка комплетној конкурсној документацији), тестирате уношење фајлова са Вашег рачунара на Портал, а у случају било којег техничког питања, молимо вас да се обратите служби техничке подршке коју пружа Kанцеларија за информационе технологије и електронску управу путем мејла: office@ite.gov.rs и путем контакт форме на страници https://euprava.gov.rs/kontakt. Фонд за науку ће такође бити дежуран и ажурно одговарати на мејлове пристигле на ideje@fondzanauku.gov.rs и пружати помоћ свим заинтересованим истраживачима.

Сви кандидати ће након истеклог рока за подношење предлога пројеката добити мејл потврде о поднетом предлогу пројекта и упућивању на административну проверу.

Евалуација пројеката: Сви пристигли предлози пројекта се проверавају и оцењују кроз поступак који се састоји од административне провере и два степена евалуације. У зависности од резултата сваке од фаза поступка, Фонд за науку у складу са Актом програма ИДЕЈЕ обавештава руководиоце пројеката о статусу пројекта.

Фонд за науку ће окончање сваке од ових фаза такође објављивати и на сајту и путем друштвених мрежа, без објављивања индивидуалних међурезултата. Фонд за науку ће у јулу 2021. године на својој интернет страници објавити ранг листу пројеката којима је одобрено финансирање у оквиру овог Програма. Почетак реализације пројеката се очекује у септембру 2021. године.