Програм ПРИЗМА – Одобрено 97 пројеката за финансирање

У оквиру програма ПРИЗМА, Фонд за науку Републике Србије ће у наредне три године финансирати 97 пројеката на којима ће учествовати 898 истраживача из 91 научноистраживачкe организацијe. Укупан буџет одобрених пројеката износи 24,999,824.72 евра.

Средства за финансирање програма обезбеђена су на основу заједничког улагања Републике Србије (Министарство науке, технолошког развоја и иновација), кроз зајам и техничку подршку Светске банке и бесповратну финансијску подршку Европске уније, који чине део „Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији“ (Пројекат SAIGE), посвећеног јачању научних истраживања и иновативног предузетништва.

На Јавни позив за програм ПРИЗМА је конкурисало 6226 истраживача са 660 предлога пројеката. Након првог степена евалуације, у оквиру којег су сваки предлог пројекта оцењивала по два независна инострана рецензента из научне области предложених пројеката, у други степен евалуације је упућено 189 предлога пројеката. Први степен евалуације предлога пројеката је завршен 22. августа, када су руководиоци предлога пројеката добили обавештења о резултатима и наредним корацима за предлоге пројеката који су упућени у други степен евалуације.

Други степен евалуације пројеката вршио је Програмски одбор за евалуацију који чине инострани стручњаци, организовани у шест експертских панела: (1) Панел за природне науке и математику; (2) Панел за техничко-технолошке науке; (3) Панел за биотехничке науке; (4) Панел за биомедицинске науке; (5) Панел за вештачку интелигенцију и (6) Панел за друштвене и хуманистичке науке.

Програмски одбор је на основу резултата другог степена евалуације, формирао предлог коначне ранг листе, тако да укупан потребан буџет за све пројекте прихваћене за финансирање не буде већи од укупног буџета програма, како је дефинисано Актом Програма ПРИЗМА. Предлог коначне ранг листе размотрио је Научни савет Фонда за науку и уз мишљење о процедуралној исправности, доставио је предлог Управном одбору Фонда за науку. Одлуку о усвајању Коначне листе пројеката одобрених за финансирање, донео је Управни одбор Фонда за науку.

На коначној листи пројеката који су одобрени за финансирање налази се 97 научноистраживачких пројеката:

Природне науке и математика: 32 пројекта са укупним буџетом 7,936,983.39 евра

Техничко-технолошке науке: 21 пројекат са укупним буџетом 5,757,111.97 евра

Биомедицинске науке: 14 пројеката са укупним буџетом од 3,912,592.00 евра

Биотехничке науке: 11 пројеката са укупним буџетом 2,906,440.14 евра

Друштвене и хуманистичке науке: 11 пројеката са укупним буџетом од 2,403,454.86 евра

Вештачка интелигенција: 8 пројеката са укупним буџетом од 2,083,242.36 евра.

Носиоци пројеката су научноистраживачке организације из Београда (72), Новог Сада (17), Крагујевца (4), Ниша (3), и Краљева (1). Као партнери на пројекту учествују научноистраживачке организације из Београда, Новог Сада, Ниша, Крагујевца, Чачка, Бора, Крушевца, Новог Пазара, Зрењанина и Врњачке Бање.

Од 97 пројеката који су одобрени за финансирање, жене руководе на 52 пројекта, док су мушкарци руководиоци 45 пројеката.

Анализу пролазности НИО по фазама, можете погледати ОВДЕ.

Географску дистрибуцију предлога пројеката према седишту НИО учесница пројеката, можете погледати ОВДЕ.

Анализу пролазности по фазама, потпрограмима и полу руководиоца можете погледати ОВДЕ.

Детаљнија анализа евалуације у оквиру Програма ПРИЗМА ће бити објављена у наредном периоду.

Руководиоци предлога пројеката ће путем мејла добити информацију о резултатима другог степена евалуације.

Честитамо свим истраживачким тимовима и научноистраживачким организацијама чији су пројекти одобрени и захваљујемо се свим учесницима на уложеном труду и интересовању за програм ПРИЗМА.

Коначна ранг листа пројеката из области природних наука и математике – ЛИСТА

Коначна ранг листа пројеката из области техничко-технолошких наука ЛИСТА

Коначна ранг листа пројеката из области биотехничких наука – ЛИСТА

Коначна ранг листа пројеката из области биомедицинских наука – ЛИСТА

Коначна ранг листа пројеката из области вештачке интелигенције – ЛИСТА

Коначна ранг листа пројеката из области друштвених и хуманистичких наука – ЛИСТА