Фонд за науку РС у посети Хемијском факултету Универзитета у Београду

Представници Фонда за науку Републике Србије посетили су Хемијски факултет Универзитета у Београду, у сврху наставка континуиране сарадње и комуникације са научноистраживачким организацијама у Србији.

На састанку су представљене активности Фонда за науку, досадашњи резултати, као и анализа пролазности и успеха који су остварили истраживачи са Хемијског факултета.

У оквиру осам програма Фонда за науку, за финансирање је одобрено 23 пројеката на којима учествује Хемијски факултет. Хемијски факултет је носилац на 14 пројеката, док је на 9 пројеката партнерска институција. У оквиру 23 пројеката, износ одобрених средстава за Хемијски факултет износи 227,5 милиона динара (1,9 милиона евра), а средства су намењена раду истраживача, опремању лабораторије, објављивању научних публикација и развоју међународне сарадње. Ова институција је до сада конкурисала са 113 предлога пројеката на позиве Фонда.

Састанку су присуствовали в.д. директора Фонда за науку др Милица Ђурић-Јовичић, менаџерка за програме и пројекте Ана Стевановић Здравев, запослени сектора за програме и пројекте задужени за праћење пројеката у оквиру програма ИДЕЈЕ, декан Хемијског факултета проф. др Горан Роглић, руководство факултета и руководиоци пројеката који су финансирани у оквиру програма Фонда за науку.

В.д. директора Фонда за науку др Милица Ђурић-Јовичић је истакла да су истраживачи са Хемијског факултета показали велику заинтересованост за конкурисање на позиве Фонда за науку и да су забележили значајан успех на позивима за програм ПРИЗМА и ПРОМИС 2023.

Декан Хемијског факултета проф. др Горан Роглић је подвукао да је са Фондом за науку остварена добра сарадња и да је Фонд за науку био отворен за сугестије истраживача са ове институције.

Представници факултета, као и руководиоци пројеката који су финансирани у оквиру програма Фонда за науку разговарали су о могућностима измене појединих процедура Фонда за науку. Један од предлога је био смањење појединачних буџета пројеката, како би финансирање добио већи број пројеката са ранг листе. У току разговора, поједини истраживачи су предложили да се укину накнаде за истраживаче, како би средства могла да се скористе за материјалне трошкове. Други предлог је био да се за сваку НИО или пројекат уведе флексибилност дефинисања накнада за истраживаче, што би било од значаја за HORIZON пројекте.

Представници Фонда за науку су са експертима Светске банке за етику и заштиту животне средине спровели и надзорну посету пројекту NewSMARTSynthesis финансираног у оквиру програма ИДЕЈЕ Фонда за науку и утврдили су да су капитална опрема, потрошни материјал, као и сви сегменти који се користе при раду, у складу са прописаним нормама. Пројекат ће допринети новим сазнањима из области ефикасније синтезе молекула која ће имати значајну примену у медицини, биологији и агрохемији.

Током посете, тим Фонда за науку је посетио лабораторију истраживачког тима PhytoPFAS, која је отворена захваљујући средствима која су обезбеђена у оквиру Зеленог програма сарадње науке и привреде. Овај пројекат који предводи др Владимир Бешкоски развија иновативну технологију за санацију земљишта и воде загађене перфлуорованим једињењима.