Фонд за науку РС у посети Институту за хемију, технологију и металургију

Представници Фонда за науку Републике Србије посетили су Институт за хемију, технологију и металургију, у циљу наставка континуиране сарадње и комуникације са научноистраживачким организацијама у Србији.

На састанку су представљене активности Фонда за науку, досадашњи резултати, као и анализа пролазности и успеха који су остварили истраживачи са Института за хемију, технологију и металургију.

У оквиру девет програма Фонда за науку, за финансирање је одобрено 27 пројеката на којима учествује Институт за хемију, технологију и металургију. ИХТМ је носилац на 14 пројеката, док је на 13 пројеката партнерска институција. У оквиру 27 пројеката, износ одобрених средстава за Хемијски факултет износи 279.3 милиона динара (2,36 милиона евра), а средства су намењена раду истраживача, опремању лабораторије, објављивању научних публикација и развоју међународне сарадње. Ова институција је до сада конкурисала са 134 предлога пројеката на позиве Фонда.

Састанку су присуствовали в.д. директора Фонда за науку др Милица Ђурић-Јовичић, менаџерка за програме и пројекте Ана Стевановић Здравев, запослени сектора за програме и пројекте задужени за праћење пројеката у оквиру програма ИДЕЈЕ, помоћници директора ИХТМ-а др Дејан Опсеница, др Предраг Банковић, др Дана Васиљевић Радовић, др Владимир Панић, представници канцеларије за управљање пројектима и међународну сарадњу и правне службе, као и руководиоци пројеката који су финансирани у оквиру програма Фонда за науку.

Током састанка на ИХТМ-у в.д. директора Фонда за науку др Милица Ђурић-Јовичић је истакла да су истраживачи са Института веома агилни када су у питању позиви Фонда за науку. Др Ђурић Јовичић је навела да су истраживачи остварили значајан успех на позивима ПРИЗМА и ПРОМИС 2023, а да су на завршеним и текућим пројектима у оквиру програма Фонда за науку остварени важни научни резултати и међународна сарадња.

Руководство ИХТМ-а је похвалило сарадњу са Фондом за науку. Др Предраг Банковић, помоћник директора ИХТМ-а и потпредседник Заједнице института Србије, истакао је да је Фонд за науку веома ефикасан у одговорима и комуникацији и да је позитивна велика заинтересованост Фонда за науку за сугестије и конструктивне предлоге истраживаче.

Истраживачи су истакли да су током реализације пројеката на програмима Фонда за науку стекли важна искуства у управљању пројектима. Поједини истраживачи су навели да су им коментари рецензената током евалуације били од користи за припрему предлога пројеката. Како су навели, промена која се десила настанком Фонда, као и SAIGE пројектом трансформације института, допринели су мотивацији и подизању капацитета института и истраживачких тимова.

Др Марко Спасеновић, руководилац ПРИЗМА пројекта Polygraph које представља наставак његовог истраживања које је финансиранo у оквиру првог ПРОМИС програма, похвалио је већу флексибилност и поједностављивање процедура.

Представници ИХТМ-а су се осврнули на значај њихове Канцеларије за пројекте и међународну сарадњу која је омогућила дељење информација и преношење искустава између истраживача што доприноси успеху овог Института на националним и међународним конкурсима.

Током посете Институту, представници Фонда за науку су са експертима Светске банке за етику и заштиту животне средине спровели и надзорну посету пројекту TMMagCat финансираног у оквиру програма ИДЕЈЕ Фонда за науку и утврдили су да су капитална опрема, потрошни материјал, као и сви сегменти који се користе при раду, у складу са прописаним нормама. Пројектом руководи др Матија Златар, а пројектни тим се бави креирањем комплексних метала који се могу користити као једномолекулски магнети. Ови магнети су потенцијални кандидати за технолошке апликације као што је складиштење информација велике густине, електроника базирана на спину или квантни рачунари.