Clean CaDET

Назив пројекта: ЕДУКАТИВНИ АЛАТ ЗА ПОДРШКУ ПИСАЊА ДОБРО ДИЗАЈНИРАНОГ КОДА

Акроним: Clean CADET

Руководилац пројекта: Др Јелена Сливка, доцент, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Научноистраживачка организација: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Софтвери прожимају данашњу цивилизацију и присутни су у многобројним аспектима нашег живота. Потражња за њима расте сваког дана, а произвођачи су под великим притиском да брзо развијају нова решења. У овој трци многи занемарују квалитет софтвера, прибегавајући решењима подложним грешкама, чији даљи развој постаје прогресивно скупљи.

Пројекат Clean CADET требало би да омогући јефтинији развој квалитетног софтвера. Истраживачи ће креирати дигиталног асистента, чија ће намена бити да помаже програмерима да производе квалитетнији софтвер. Дигитални асистент обухватаће алгоритме вештачке интелигенције за детекцију неквалитетног кода који ће се примењивати док инжењер програмира.

Овај софистицирани алат препоручиваће програмеру едукативни материјал прилагођен његовим личним потребама и склоностима, који ће му помоћи да разуме уочени проблем и одговори на њега адекватним решењем, али и да унапреди своју вештину.

Аутоматизацијом процеса образовања једним делом ће се премостити проблем недостатка довољног броја стручњака који би требало да помогну младим програмерима у стицању експертизе. Такође, употребом ових алата показаће се које су најбоље праксе учења на даљину, што ће решити неке од проблема у образовању ако се и у будућности суочимо са глобалном кризом попут данашње.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Oмогућавање јефтинијег развоја квалитетног софтвера.

МЕТОДОЛОГИЈА: Проблему аутоматске детекције проблематичних делова кода приступиће се комбиновањем техника машинског учења са правилима која ће развити доменски стручњаци (rule-based system).

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Развој паметног дигиталног асистента који ће помагати програмерима да производе квалитетнији софтвер.

Илустрација: Срђа Драговић