Програм подршке сарадњи са српском научном дијаспором – Заједнички истраживачки пројекти (ДИЈАСПОРА 2023)

Програм подршке сарадњи са српском научном дијаспором – Заједнички истраживачки пројекти (ДИЈАСПОРА 2023) подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима. Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате теме.

Циљеви Програма су: унапређење научне изврсности и релевантности истраживања у Србији успостављањем веза са истраживачима из српске дијаспоре користећи њихове компетенције и подршку кроз заједничке пројекте у земљи и иностранству, као и развој међународне сарадње, трансфер знања и технологија и укључивање научне дијаспоре у научноистраживачки рад и иновације у Републици Србији.

Програм ДИЈАСПОРА 2023 омогућава истраживачима да дефинишу заједничка истраживања, оформе нове тимове и сарађују са научноистраживачким организацијама у Србији и свету.

Очекивани резултати пројеката су нова научна сазнања, методологије, интелектуална својина, иновације, подстицање привлачења улагања у научни систем Републике Србије. Резултати се приказују кроз научне публикације и објављивање заједничких научних радова, патената, развој нових услуга, развоја и комерцијализације производа, трансфер технологија, интелектуалну својину, припреме и подношење заједничких предлога пројеката за конкурисање код иностраних фондова или других потенцијалних извора финансирања научно-истраживачког рада.

Пројекат треба да омогући даљи развој истраживачких циљева дефинисаних предлогом пројекта и успостави темеље за дугорочну сарадњу са истраживачима из дијаспоре, иностраним стручњацима и иностраном НИО.

Програм је намењен научницима и истраживачима који су запослени у акредитованим НИО у Републици Србији у својству Носиоца пројекта или Учесника пројекта.

Пријаве пројеката на овај јавни позив подносе се искључиво у електронској форми, најкасније до 28. марта 2024. године до 15 часова по средњоевропском времену, попуњавањем пројектне пријаве преко Портала Фонда за науку Републике Србије.

Трајање Пројеката је до две године (24 месеци).

Буџет програма је 2.200.000 евра.

Максималан буџет појединачног пројекта износи 200.000 евра.

Све информације о Програму и конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Кориговани образац „F2 Budget.xlsx“ можете преузети ОВДЕ.

Комплетну пројектну документацију са измењеним обрасцем „F2 Budget.xlsx“ можете преузети ОВДЕ.

Висина накнаде истраживача из Републике Србије који се финансирају кроз програме Фонда за науку можете преузети на следећем ЛИНКУ.

Порталу за пријаву научних пројеката можете приступити ОВДЕ.

Упутство за употребу Портала за пријаву научних пројеката можете преузети на следећем ЛИНКУ.

СТАТУС ПРОГРАМА: Отворен Јавни позив

Средства за финансирање програма обезбеђeна су на основу заједничког улагања Републике Србије (Министарство науке, технолошког развоја и иновација), кроз зајам и техничку подршку Светске банке и бесповратну финансијску подршку Европске уније, који чине део „Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији“ (Пројекат SAIGE), посвећеног јачању научних истраживања и иновативног предузетништва.