Програм Идеје

Програм ИДЕЈЕ омогућава финансирање пројеката који се базирају на изврсним идејама које могу у будућности имати значајни утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини, укључивање изврсних истраживача у научноистраживачки рад, јачање професионалних капацитета истраживача и стварање нових пројектних тимова.

Програм ИДЕЈЕ је највећи програм Фонда за науку РС.

Програм омогућава истраживачима да дефинишу сопствене програме истраживања, да оформе сопствене тимове и да сарађују са одговарајућим лабораторијама, истраживачким центрима и привредом у Србији и у свету.

Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима.

Програм се реализује у оквиру четири потпрограма за развој научних истраживања у следећим научним областима: природне науке; техничко-технолошке науке; (био)медицинске науке; друштвене и хуманистичке науке.

Укупан буџет одобрених пројеката: 24.000.000 евра 30.000.000 евра

Максималан буџет по пројекту: до 300.000 евра уз могућност додатног буџета за капиталну опрему у износу до 200.000 евра

Трајање пројеката: 36 месеци

Јавни позив за Програм ИДЕЈЕ затворен је 7, октобра 2020. године. На конкурс се пријавило укупно 9.096 истраживача са 917 предлога пројеката.

Коначне ранг листе пројеката који су одобрени за финансирање:

  1. Коначна ранг листа пројеката из области природних наука – ЛИСТА
  2. Коначна ранг листа пројеката из области техничко-технолошких наука – ЛИСТА
  3. Коначна ранг листа пројеката из области (био)медицинских наука – ЛИСТА
  4. Коначна ранг листа пројеката из области друштвених и хуманистичких наука – ЛИСТА

СТАТУС ПРОГРАМА: У току је реализација 105 пројеката који се финансирају у оквиру овог програма.

Средства за финансирање програма обезбеђeна су на основу заједничког улагања Републике Србије (Министарство науке, технолошког развоја и иновација), кроз зајам и техничку подршку Светске банке и бесповратну финансијску подршку Европске уније, који чине део „Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији“ (Пројекат SAIGE), посвећеног јачању научних истраживања и иновативног предузетништва.