Рачунарска опрема и материјал према потребама Фонда за науку Републике Србије – ЈНМВ бр. 02/19